För närmare 40 år sen lärde Taysir ”Tass” Abu Saada barn i palestinska flyktingläger att använda vapen och döda. Idag kan han istället ge liv åt dessa barn genom förskolan Seeds of Hope (”Hoppets Frön”) Kindergarten i Jeriko, ett projekt som delfinansieras med biståndsmedel från Finlands utrikesministerium.

På öppningsdagen år 2008 var förskolan bombhotad, Tass fick ändå tag på den som planerat bombdådet, och explosionen kunde avvärjas. Istället för att sprängas i luften har förskolan sedan dess växt explosionsartat, från 23 barn under första året till 104 barn, åtta anställda och 200 barn på väntelistan idag. År 2010 utsågs förskolan dessutom till Västbankens bästa förskola av de palestinska myndigheterna, som också trycker på för att förskolan ska utvidgas ännu mer.

Förskolor på Västbanken som fått pengar och utrymmen av t.ex. FN drivs ofta av lokala krafter utan utbildning inom branschen. När barnen först kommer till Seeds of Hope Kindergarten är de ofta rädda och vilda. Men småningom – då lärarna inte slår dem eller skriker åt dem, då de får mat och lär sig att inte skräpa ner – börjar barnen känna sig trygga och älskade, och har mycket lättare att lära sig! Allt detta skapar förtroende hos barnen och deras föräldrar.

Reem, en av mödrarna som har sitt barn på förskolan, valde Seeds of Hope Kindergarten eftersom barnträdgården har ett gott rykte, bra disciplin och är de enda som lär ut engelska. Sonen Suleiman älskar att läsa sina skolböcker och han har börjat tala engelska, färglägger, sjunger och har gott självförtroende. Dessutom vill han lära sina småsyskon allt han lärt sig!

Text: Leon Jansson

Lämna ett svar