Nya biståndsledaren vågar ifrågasätta invanda mönster. Han är motiverad, inspirerad och upplever sig kallad in i sin nya tjänst.

oskar1FS färska biståndsledare står i startgroparna. Oskar Sjöberg kom till tro som vuxen och kom via sin hustru Lilian i kontakt med missionsarbete. ”Hon var betagen av mission, så jag blev också det så småningom”. Via den lokala församlingen kom paret Sjöberg i kontakt med missionärer i Tanzania och de hade år 2011 förmånen att få åka ut som volontärer ett par månader. En väldigt värdefull period i deras liv. Via FSPM,s styrelse hittade den färske biståndsledaren sin väg in i Frikyrklig Samverkan. Paret Sjöberg har tre flickor under skolåldern, Elena, Naomi och Miriam och familjen är sedan två år tillbaka bosatta i Ekenäs. Sjöberg har sexton år på svenska teatern i Helsingfors bakom sig, där han de senaste åren fungerat som avdelningschef för teknik.

Sjöberg är genuin i sitt hjärta för bistånd och mission. Han påminner om att bistånd i första hand handlar om att hjälpa ”en och en” framom massor. ”Det inser man då man rör sig ute i fält. Som biståndsledare vill han söka nya riktningar och vill undvika gamla hjulspår. Han är en person som vågar ifrågasätta invanda mönster och vill komplettera gamla handlingssätt med nya. Vi ska inte vara rädda för förändring, om vi inte gör det så går vi bakåt.

 Informatören vill tillsammans med FS inta ny mark

bara mirellaMirella Enlund är ny tf biståndskoordinator och informatör med bakgrund inom flera av FS medlemsorganisationer. ”Jag deltog i baptisternas scoutverksamhet som barn, gick i pingstförsamlingen i Vasa under studietiden, var en liten länk i metodisternas församlingsplantering under ett par år i Hangö och är nu aktiv i Missionskyrkan Ebeneser i Jakobstad”.

Enlund är österbottning, gift med Thomas och har också hon tre döttrar, Amelia, Adine och Alicia. Biståndsarbete ligger också henne varmt om hjärtat och med studier i samhällsvetenskap och ”global utveckling och biståndsarbete” hoppas hon kunna vara med och inta ny mark. ”FS är relativt okänt för många utanför de frikyrkliga kretsarna, men det önskar jag vara med och råda bot på”, säger hon.

FS

Lämna ett svar