Vad kostar freden? är temat för Ekumeniska ansvarsveckans i år.

Fred är ett ord med en vid och heltäckande innebörd. Många språk nöjer sig med ett ord för fred. På svenska har vi två. Ordet frid som ibland fått en sorts andlig, religiös betydelse. Har du inre frid? Har du frid med Gud? Och ordet fred, som ofta används som en politisk term, och som betecknar relationen mellan länder och folk. Men egentligen är frid och fred två sidor av samma sak.

Bibeln talar om att det är människan som är slagfältet mellan gott och ont. Det är i vårt inre som striden utkämpas. När vi vägrar ställa upp på Guds fredsplan, ignorerar Guds fredsvillkor och går vår egen väg missar vi målet för vårt liv, målet för skapelsen. Det här kallar bibeln synd. För synd är att missa målet.

Vad är då målet? Jesus sammanfattar målet så här: Älska Gud av hela ditt hjärta och ditt förstånd, och älska din nästa som dig själv. Vem är då vår nästa? Jo, alla människor, både nära och långt borta. Vad är då målet för oss idag, målet vi inte får missa? Målet är SKAPELSEFRED. Känn på ordet. Skapelsefred. Fred med skapelsen. Fred i skapelsen. Fred mellan alla skapade varelser. Fred att vara Guds medskapare.

Kristus är vår fred. Trons centrum är Jesus Kristus. Jesus har genom sitt sätt att leva angett riktningen för varje människas liv, för kyrkans liv. Genom sin död har Kristus rivit barriären mellan Gud och människan. Genom Kristi uppståndelse öppnas på nytt för livets möjligheter, för befrielse, gemenskap och samhörighet.

Frälsningen är segern över död och lidande, befrielse från främlingskap och ondska. Försoning betyder att vi ser livet i Guds rikes ljus. Då ser vi hur skapelsen vittnar om Skaparen, om närvaron av Gud. Då vill vi vörda, vårda och värna om allt skapat.

www.ansvarsveckan.fi

Lämna ett svar