Under Frikyrklig Samverkans vårmöte 27 maj presenterades aktualiteter gällande statsstödet och interna arbetsmetoder för FS utvecklingssamarbete. Verksamhetsberättelsen godkändes och bokslutet fastställdes.

Frikyrklig Samverkans vårmöte hölls den 27 maj i Vasa. Vasa metodistkyrka stod som värd för mötet. Mötet öppnades med musik av Jan Edström och Peter Sjöblom samt välkomstord av Leif Galls.

Hälsning från finlandssvensk ekumenisk samling
Ordförande Jan Edström hälsade från finlandssvensk ekumenisk samling som hölls i Borgå 19.5. Det var första gången som de finlandssvenska samfunden var samlade utanför Ekumeniska rådets samlingar. Man diskuterade bl.a. märkesåret 2017, som är året för Finlands hundra års jubileum samt reformationens 500-års jubileum. Frågan lyftes hur reformationens år kan firas av den katolska kyrkan då det var ett svårt år för dem men ett glädjens år för reformationskyrkorna. Man är glad över att det som splittrade oss då inte finns på agendan idag. Under samlingen diskuterades även äktenskapssyn och partnerskapslag och vad församlingar kan och bör göra för att garantera trygghet för barn och unga.

Nedskärningar i biståndet
Tillfällige biståndsledare Pontus Fred berättade om de skärningar i biståndsmedlem som Utrikesministeriet har behövt göra. Även medborgarorganisationerna i Finland drabbas av nedskärningarna. FS budget för kommande finansieringsperiod 2015 – 2017 kommer att vara stramare än väntat under det första året men under de två följande åren är marginalen något högre.

Ny webbsida för donationer
Informatör Laila Saleh presenterade FS:s nya webbsida för donationer som kommer att lanseras inom kort. Sidan kan användas som ett verktyg för insamling av medlemsorganisationerna. Sidan förväntas kunna nå givare som helst gör snabba inbetalningar till biståndsprojekt via nätet.

Ny teologiutbildning under planering
Under mötet berättade Fria Kristliga Folkhögskolans rektor Thomas Nordström om planerna på att börja erbjuda teologikurser på distans i samarbete med Örebro universitet. Planerna är fortfarande under bearbetning.

Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut
FS:s verksamhetsberättelse för år 2013 godkändes med någon mindre ändring. Bokslutet kunde fastställas och styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Ny manual delades ut
Personalen har omarbetat den engelska manualen för biståndsarbete. Manualen delades ut under mötet och kommer också att sättas upp på FS:s webbsidor. Manualen riktar sig främst till FS samarbetspartner i utlandet samt deras finländska kontaktpersoner.

I mötet deltog sammanlagt 34 delegater från fem medlemsorganisationer samt FS personal.

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar