Kenneth Grönroos har genom personalbiståndet hållit ledarutbildningar för FSPM:s partnerorganisationer sedan 2012. Arbetet startade eftersom partnerorganisationerna efterfrågade undervisningen.

Under de två första åren som ledarskolningen hölls ordnades kurser i Benin, Burundi, Tanzania och Etiopien och nu ska även partnerorganisationerna i Indien, Laos och Filippinerna få ta del av undervisningen. Ledarskolningen är indelad i två moduler och första modulen har redan hållits i både Indien och

Deltagare på ledarskolningen i Laos i januari 2014.
Deltagare på ledarskolningen i Laos i januari 2014.

Laos. Första modulen i Filippinerna planeras hållas i oktober. Samtidigt fortsätter undervisningen även i länderna i Afrika. I slutet av året ska ledarna i Burundi få gå en ”Training of trainers” kurs, vilket innebär att ledarna tränas i att själva undervisa andra ledare om de ledarprinciper som de studerat i modul 1 och 2.

Genom ledarskolningen skapas en grundläggande förståelse för ledarskapets principer samt hur man effektivt utvecklar personal och organisationer. Genom kursen lyfter man fram ledarens ansvar att ge riktning och värderingar, samt utveckla sina medarbetares begåvning och förmågor. Särskild tyngdpunkt ges åt undervisning om team-ledarskap, delegering och mentorering.

Personalbiståndet understöds av Utrikesministeriet och innebär att en finländsk sakkunnig person skickas ut till ett eller flera samarbetsländer för att göra en insats inom området för sin expertis.

Text: Laila Saleh

Läs mer om projektet här.

Lämna ett svar