Vad är en kristen handling? Handlar jag annorlunda i vissa givna situationer för att jag är kristen? Fattar jag mina beslut och gör jag mina val utifrån min kristna övertygelse? Hur skiljer sig dessa handlingar i så fall från hur människor som inte är kristna handlar? Eller är det motivet bakom handlingarna som gör dem till kristna handlingar?

Den tidiga kyrkans kristna skilde ur. Ett kännetecken var deras inbördes kärlek och respekt, ”se hur de älskar varandra” hördes det bland folk. Ett annat var synen på livet som Guds gåva. Att ta hand om (bokstavligen) utsatta spädbarn och att vägra döda var kristna handlingar. Kyrkan höll en klar distans till staten, det romerska imperiet. Kyrkofädernas texter vittnar samfällt om att en kristen inte ska döda eller delta i dödande. Medborgarskapet i Guds rike vägde tyngre än medborgarskapet i romarriket, vilket gjorde att kristna länge vägrade militärtjänst. Ända tills makten började korrumpera kyrkan och våldet blev ett inslag i kyrkans verksamhet.

I dag ser vi, inte minst genom det ekumeniska arbetet, hur det aktiva ickevåldet i Jesus efterföljd, som var identitetsbärande för den tidiga kyrkan, också tycks bli allt viktigare för dagens kyrkor och kristna rörelser. Val, beslut och handlingar blir rotade i tron på att kyrkan är ett tecken för att världen ska tro, att kristna är ett annorlunda folk med andra värderingar.

Jani

 

Lämna ett svar