Frikyrklig Samverkan FS rf. håller sitt stadgeenliga vårmöte tisdag 27.5.2014 kl 17-19 i Vasa metodistkyrka, Fredsgatan 12. Samfunden ombeds informera om mötet på webbplatser och i tidningar, samt utse delegater till mötet.

Under mötet behandlas bland annat bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2013.

 

Lämna ett svar