Det är förbluffande vilka attityder en liberal tidning som Hufvudstadsbladet på ledarplats för fram gentemot troende av alla de slag. Förutom mycket annat vittnar det om en stor okunskap om vad religion är. Religion är så mycket mer än försanthållande av vissa teologiska slutsatser eller dogmer. Religion handlar om hur vi ser på oss själva, varandra, omvärlden, historien, framtiden, kärlek, hat, fred, hopp, frigörelse, försoning, bland annat. Religion är inte en statisk företeelse, den står hela tiden i interaktion med människor, skeenden.

Jag ser fram emot en livsåskådningsdebatt när vi inte försöker slå varann i huvet med argument ”för” eller ”emot”, utan istället kan diskutera hur vår övertygelse påverkar vårt liv och våra val. Då blir det intressant för då finns det något att diskutera.

Lämna ett svar