Diskussionen om de kristna andaktsprogrammen i radio handlar i grund och botten om hur vi tolkar religionsfriheten, positivt eller negativt. Vill vi ha frihet till religion eller frihet från religion? Religionsfrihetslagen stöder en klassisk, positiv förståelse av religions- och övertygelsefrihet. Denna uppfattning ger utrymme för religionens synlighet i medierna och i det offentliga rummet, vilket inte är detsamma som att bli tvingad till religionsutövning mot sin vilja. Det är i denna anda av positiv religionsfrihet som kyrkorna tagit emot uppdraget att för Yles räkning producera andaktsprogram i radion.

Jani

Lämna ett svar