Genom byutvecklingsprojektet i Lal i Afghanistan ordnas kurser i förlossningskunskap och man bygger också latriner i avlägsna byar. De människor som fått ta del av kurserna och dra nytta av latrinerna har upplevt att det har haft en positiv inverkan på deras vardag.

Afghanistan_barnDet är otroligt hur lite undervisning kan göra stor nytta. 603 kvinnor har hittills deltagit i kurser i förlossningskunskap* som ordnas i Afghanistan. En deltagare berättade: ”Min svärdotter födde nyligen barn. Vid tidigare förlossningar har hon haft stora problem med att moderkakan inte kom ut. Nu kunde jag använda mig av det som jag lärt mig, och därför uppmuntrade jag henne att genast sätta babyn till bröstet för att få igång ”mjölkproduktionen”. Det är tvärtemot våra gamla traditioner. Vi har blivit lärda att den första bröstmjölken är smutsig och att man skall vänta några dagar innan man börjar amma. Min svärdotter gjorde som jag sa och började genast amma babyn. Moderkakan kom ut utan problem ganska snart efter det! Tänk att det fungerade!”

Denna berättelse har spridits som en löpeld genom byarna. BLiSS-tränarna kommer nu att använda denna erfarenhet i sin fortsatta undervisning för att understryka hur viktigt det är att genast börja amma barnet när det är fött.

Utvärdering av byutvecklingsprojektet
I juni ordnades en stor utvärdering av hela byutvecklingsprojektet (CDP). Flera personer från andra organisationer och till och med från utlandet deltog i utvärderingen. Hela CDP-teamet bidrog till evalueringen. Man intervjuade cirka 300 invånare för att ta reda på vad som har hänt under de senaste fem åren och vilka de mest betydelsefulla förändringarna har varit. Man ville också veta hur förändringarna har påverkat människornas liv. Den slutgiltiga rapporten är ännu inte färdig, men så här långt är det klart att rent vatten och toalettanvändning betyder väldigt mycket för byborna. Det har resulterat i förändrat beteende och mycket bättre hälsa.

Afgh_Kabul__Lal_okt_2012_213När det gäller till exempel toalettbesök har det traditionella sättet varit att man går och ”sätter sig” någonstans i den öppna terrängen. För kvinnorna har det inneburit att de måste ”hålla sig” hela dagen och därför har de druckit så lite som möjligt, vilket påverkat deras hälsa negativt. Först i skydd av mörkret kunde de uträtta sina behov. Nu är det annorlunda.

Från en by fick man följande kommentar: ”Latrinerna är jättebra – man kan vara på toaletten i fred, även om 100 personer skulle gå förbi – och det är verkligen viktigt, speciellt för oss kvinnor”.

De lokala myndigheterna
Utvärderarna intervjuade också de lokala myndigheterna. Det visade sig att de var mycket väl medvetna om vårt arbete och hur detta positivt har påverkat befolkningen. De vill gärna att vi utökar arbetet till fler platser, vilket kommer att ske eftersom CDP fortsätter att arbeta i nya byar. De önskade också att teamet överväger fler projekt som kan förbättra den lokala ekonomin.

Tänk att det finns ett så bra samförstånd med de lokala myndigheterna! Det är inte något som är självklart i alla utvecklingsländer. De lokala myndigheterna uppskattar verkligen det arbete som teamet gör.

Text: FS

*Kurserna behandlar teman som livräddande förlossningskunskap och hur man bättre tar hand om nyfödda.

Lämna ett svar