Samverkan är ett av de bästa ord som finns. I motsats till samarbete innehåller samverkan inte tanken, eller kravet, på högfrekvent aktivitet. Sam-verkan handlar inte främst om att göra och jobba tillsammans, utan om att finnas, leva, uppleva och be tillsammans, för och med varandra. Samverkan tar hänsyn till vars och ens egna resurser, vilja och förmåga att vara och göra tillsammans. Den innehåller frivillighet, men inte prestationskrav och -ångest.

I samverkan bor respekt för den andre och en möjlighet att hjälpa och bli hjälpt av en annan. Samverkan innehåller mer möjligheter än krav, mer hopp och förväntan än färdiga strukturer och formuleringar. Samverkan innehåller också en dimension av sam-värkan, eftersom vi delar både glädje och sorg, motgångar och framgångar.

Ett annat ord för samverkan är synergi. Det är när två eller flera enheter tillsammans bildar en starkare enhet än vid direkt addition. Ordet kommer från grekiska syn-ergos, συνεργός. Synergi kan beskrivas som att 1 + 1 = 3.

Frikyrklig samverkan, både erfarenhet av det och organisationen med samma namn, FS, är ett uttryck för att det vi är och gör tillsammans blir mera, större och viktigare när vi ber om välsignelse, tar emot den och lever i tron att Gud välsignar det som hans barn är och gör tillsammans.

Jani

Lämna ett svar