Ulla Hiitiö och Kaija Kouvonen som båda är ”Program Officer” på Utrikesministeriets biståndsavdelning besöker den 21 februari FS projekt i Indien. Biståndsledare Gabriel Grönroos är FS representant på plats då delegationen från UM anländer. Under

Gabriel Grönroos och Ulla Hiitiö - efter planeringspalaver på UMs biståndsavdelning för medborgarorganisationer på Skatudden i Helsingfors.
Gabriel Grönroos och Ulla Hiitiö – efter planeringspalaver på UMs biståndsavdelning för medborgarorganisationer på Skatudden i Helsingfors.

besöket kommer de att intervjua både elever och lärare på skolorna, samt diskutera med projektansvariga och bokförare och lokala skolmyndigheter. UM gör den här typen av granskningar då och då för att själv bilda sig en uppfattning om projektens beskaffenhet – och visst är det något helt annat att besöka projekten på plats än att bara läsa korta textrapporter. Dessutom får man då bekräftelse på att rapporterna stämmer.

 

Lämna ett svar