Statsrådet godkände den 16 februari Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram. Programmet lägger om Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete så att de båda bemöter den föränderliga omvärldens och framtidens behov och hjälper länderna att komma ifrån hjälpberoendet. ”Verksamheten kommer mer än tidigare att fästa vikt vid de mänskliga rättigheterna samt vid att utvecklingsländerna använder sina egna resurser för utvecklingen”, säger minister Hautala.

– Det här är en viktig kursomläggning för vårt biståndsarbete, anser Jan Edström, ordförande för Frikyrklig samverkan. Det faktum att religionsfriheten får ett särskilt omnämnande visar att Finland följer med situationen i världen och reagerar på förändringar. Att kristna och andra religiösa minoriteter utsätts för förföljelse både av myndigheter och majoritetsbefolkning behöver lyftas fram i utrikespolitik och biståndssamarbete.

För Ekumeniska ansvarsveckans sida är det här naturligtvis också mycket glädjande, säger Jan Edström som också är Ansvarsveckans projektsekreterare. Ansvarsveckans kampanj Tänk själv – tro fritt (2011 – 2012) betonar religionsfrihetens betydelse för demokratisering och utveckling. Ansvarsveckan har tillsammans med religionsledare och RESA-forumet för religionssamarbete uppmärksammat politiker och beslutsfattare på vikten  av att lyfta fram religions- och övertygelsefrihet som en speciell mänsklig rättighet. Religionsfriheten innehåller i sig övriga mänskliga rättigheter och fungerar också som en indikator på mänskorättssituationen i olika länder.  Vi hoppas nu att också andra EU-länder ska följa Finlands exempel och lyfta fram religionsfriheten i sitt utvecklingssamarbete, avslutar Edström.

Här kan du läsa mer om den utvecklingspolitiska kursomläggningen.

Lämna ett svar