Alla har rätt till ett värdigt liv

PÅ BORDET. I skrivande stund väntar jag på besked från utrikesministeriet för finansieringen av utvecklingssamarbetet för nästa år, skriver Jani Edström, ordförande för Frikyrklig samverkan FS. Text: Jani Edström Efter att regeringen år 2015 beslöt skära ned biståndet med drygt 40 procent är ingenting säkert längre. Det värsta är att nedskärningarna drabbat våra samarbetspartners sedan många år, deras tillgång till utbildning och hälsovård. Men...

Minister Räsänen för bistånd också i tuffa tider

Minister Räsänen för bistånd också i tuffa tider
Minister Päivi Räsänen närvarade vid ev. lutherska kyrkans kyrkomöte i Åbo i början av november. I sitt tal betonade hon utvecklingssamarbete, även i ekonomiskt svåra tider.  Utvecklingssamarbetet motarbetas ofta med motiveringen att vi först måste få våra egna förhållanden i Finland i skick. Man kan och ska inte ställa nöden hos medmänniskorna här hemma och långt borta mot varandra. Då vi hjälper fattiga i utvecklingsländerna minskar vi samtidigt riske

Utrikesministeriets partnerskapsorganisationer väckte livlig diskussion om utvecklingssamarbete

Utrikesministeriets partnerskapsorganisationer väckte livlig diskussion om utvecklingssamarbete
Vid diskussionstillfället Rakt på sak om utvecklingssamarbete som ordnades i Helsingfors 12 mars, lyfte de 11 organisationer som har partnerskapsavtal med Utrikesministeriet fram effektivitet och utmaningar i utvecklingssamarbetet. Med regeringens budgetmangling i åtanke ville man vid tillställningen stimulera till en öppen diskussion om samarbetets framsteg och utmaningar.  Genom tillställningen ville partnerskapsorganisationerna påminna om medborg