Minister Päivi Räsänen närvarade vid ev. lutherska kyrkans kyrkomöte i Åbo i början av november. I sitt tal betonade hon utvecklingssamarbete, även i ekonomiskt svåra tider. 

Utvecklingssamarbetet motarbetas ofta med motiveringen att vi först måste få våra egna förhållanden i Finland i skick. Man kan och ska inte ställa nöden hos medmänniskorna här hemma och långt borta mot varandra. Då vi hjälper fattiga i utvecklingsländerna minskar vi samtidigt riskerna för våra egna medborgare, till exempel när det gäller epidemier, droghandel eller terrorism, konstaterade Räsänen.

Hjälpbehövande långt borta är värda att bli hjälpta, också för sin egen skull. Räsänen använde liknelsen om den barmhärtiga samariten för vidare förklaring. Genom liknelsen visar Jesus att begreppet ”vår nästa” går utöver kulturella och nationella gränser. Vår nästa är varje Guds skapelse i behov av hjälp, konstaterade Räsänen. Läs hela talet

Bild: Laura Kotila, Statsrådets kansli.

 

Lämna ett svar