Kallelse till årsmöte för Frikyrklig Samverkan FS rf
torsdagen den 4 maj 2022 kl. 14.00 via Zoom.

Medlemsorganisationer:
Finlands Svenska Adventkyrka
Finlands svenska baptistsamfund
Finlands svenska metodistkyrka
Finlands svenska pingstmission
Missionskyrkan i Finland

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomirapport
• Revisionsrapport
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Verksamhetsplan
• Info från fältet: Vi får höra om några församlingar som har jobbat med nyanlända och vad det lett till på lokalplanet (Vålax och Vasa)
• Övriga frågor

Mötesdokument och Zoom-länk sänds ut en vecka före mötet. Vänligen skicka namn och e-postadresser för mötesdeltagare senast den 26.4.2023 till: cata@fsglobal.fi.
Välkommen med!

/Styrelsen