Finlands svenska Baptistsamfund informerar:

Den 17 mars kl 16 medverkar Patrik Hagman i seminariet Om kristet motstånd i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Seminariet är en del en pågående diskussion om kristen livsstil och hållbar utveckling som bland andra Nätverket för nerväxt initierat. Vi får lyssna till Patriks tankar och teologiska motiveringar för ett kristet liv präglat av enkelhet, ansvar och en fördjupad gudsrelation.

Tidsschema:
16:00 Inledning. Jani Edström
16:15 Anförande. Patrik Hagman
17:00 Servering och samtal
18:00 Avslutning och andakt
Musik mellan varven av Los Pastores

Lämna ett svar