Taptai har en CP skada och har sedan tio år tillbaka fått träning för att kunna bli mer självständig. CDPD i Thailand ger honom möjlighet att utvecklas enligt den potential han har.

Taptai och de andra deltagarna i det skolförberedande programmet vid CDPD lär sig att plantera träd som en aktivitet för att bekanta sig med olika arbeten och yrken.
Taptai och de andra deltagarna i det skolförberedande programmet vid CDPD lär sig att plantera träd som en aktivitet för att bekanta sig med olika arbeten och yrken.

Taptai kom till CDPD (Center for the Development of People with Disabilities) då han var åtta år. Han föddes med en CP skada och kommer från den etniska minoritetsgruppen lawa. Han kunde knappt gå i början och behövde mycket träning. Han behövde träna upp sin koordination, balans, styrka, språk, sociala färdigheter, självständighet och att ta hand om sig själv.

Småningom fick han mera självförtroende och kunde börja i det skolförberedande programmet som startade 2004. Han har deltagit i många utbildnings- och terapiprogram på centret. Han har gjort stora framsteg och kan nu röra sig obehindrat på centret och hemma. Hans intellektuella kapacitet har inte räckt till för att han skulle kunna integreras i vanlig skola, men han fortsätter att komma till CDPD varje dag och tillbringar en del av dagen i klassrummet tillsammans med andra ungdomar, deltar i yrkesinriktad utbildning och får också fortsatt terapi.

Utan CDPD skulle Taptai som nu är nu 18 år gammal inte haft de färdigheter han har idag. Han har möjlighet att lära sig enkla hantverk som kan ge honom och hans familj lite inkomst och han fortsätter sin träning till ett allt mera självständigt liv. CDPD ger honom möjlighet att utvecklas enligt den potential han har. Hans liv skulle ha sett mycket annorlunda ut utan den möjligheten.

Text: Marianne Liljeström

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar