Peter Sima är en av de synskadade personer som fått hjälp genom projektet Kibreli i Tanzania. Seminarierna som han deltagit i har lett till att han vågat ta nya steg i livet.
 

Peter Sima är helt blind. Han förlorade sin syn när han var 7 år gammal. Idag är han 36 år, gift och har tre barn. Peter berättar att han och hans fru arbetar med småskalig odling. Skörden som de får är liten, den räcker inte ens till för deras familj. För några år sen gick han i yrkesskola och lärde sig att snickra, men attityderna till synskadade är negativa i samhället.
– På grund av de negativa attityderna i samhället var det ingen som gjorde några beställningar av mig, berättar Peter. Så jag praktiserar inte mina kunskaper.

Peter Sima lärde sig om djurhållning under ett seminarium och äger nu kor som han får mjölk från. Han säljer även en del av mjölken för att få en inkomst.
Peter Sima lärde sig om djurhållning under ett seminarium och äger nu kor som han får mjölk från. Han säljer även en del av mjölken för att få en inkomst.

När biståndsprojektet för synskadade, Kibreli, som det kallas, höll ett seminarium för synskadade i den region som Peter bor i, blev han inbjuden och bestämde sig för att gå dit.
– Genom undervisningen hjälpte projektet mig att starta upp djurhållning. Jag skaffade kor efter att jag först hade haft hand om getter.

Vid sidan av sitt arbete tycker Peter om att sjunga. Personalen som arbetade med seminariet uppmuntrade honom att använda sig av sin talang. Idag sjunger han i kyrkan och han har också producerat kassetter och CD-skivor.

Efter att Peter lärt sig nya färdigheter och vågat ta nya steg i livet har en del saker förändrats.
– Människorna i byn respekterar mig mer än förut och det är för att de har sett de positiva förändringarna, säger Peter. En del släktingar och bybor har kommit för att be mig om hjälp, det har aldrig hänt förut.

Peter berättar att projektet har hjälpt många andra synskadade.
– Projektet har varit till stor nytta, inte bara för mig utan också för andra som har deltagit i seminarierna. Jag hoppas att FSPM (Finlands Svenska Pingstmission) vill fortsätta stödja Kibreli eftersom de gör ett bra jobb för oss som är bortglömda av samhället.

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar