Det som en gång började med akut mathjälp i Zambia har under projektets gång förvandlats till hjälp i form av jordbruksinsatser och kurser i jordbruk och trädgårdsodling. Belinasi Kamukwenda är en av de personer som fått undervisning i jordbruk så att hon kan få bättre skördar och kunna ge tillräckligt med mat åt sina barnbarn.

En familj som fått hjälp via projektet i Zambia. Familjen leds av barnens farmorn (t.h) som tar hand om dem. (Personerna på bilden är inte de samma som beskrivs i artikeln.)
En familj som fått hjälp via projektet i Zambia. Familjen leds av barnens farmorn (t.h) som tar hand om dem. (Personerna på bilden är inte de samma som beskrivs i artikeln.)

I Copperbeltdistriktet i Zambia har folk länge varit beroende av koppargruvorna som huvudinkomstkälla. När en gruvfirma stängdes i början av 2000-talet, var följderna katastrofala för det lokala samhället i Luanshya. På grund av stora sociala problem finns det fortfarande ett stort antal föräldralösa barn, av vilka mångas föräldrar har dött på grund av HIV/Aids. Barnens far- eller morföräldrar eller äldsta syskon måste då ta hand om dem.

Kortkurser i jordbruk
Folk har så småningom på nytt börjat lära sig att försörja sig med småskaligt jordbruk och där har projektet hjälpt till genom att donera frön och gödsel och genom att ge korta kurser i jordbruk, användning av ekologiskt hållbara metoder och hantering av skörden. De flesta familjer i projektet har tillgång till en liten standard lott av land, 50 gånger 50 meter, en “lima” som det heter på lokalspråket, fast den ofta ligger ganska långt ifrån stadskärnan. Familjer som har engagerat sig i att odla majs, den dagliga stapelfödan i Zambia, har kunnat få en skörd mellan 50 och 90 säckar majs, som räcker för nästan ett helt år. Från sin skörd ger familjerna 3 säckar tillbaka till projektet, som i sin tur kan användas som akut mathjälp för behövande.

Belinasi fick hjälp med att ta hand om sina barnbarn
Farmor Belinasi skriver och berättar att hon är mycket glad över projektets hjälp. Hon har fått bättre skördar och vet nu hur hon ska förvara sin skörd. Nu har hon tillräckligt med mat för att ta hand om sina barnbarn som också får stöd för sin skolgång. Så här skriver Belinasi (översatt från bemba till engelska):

“I am very happy for everything the PAPACH project is doing for me and my family. I am happy now that I have full information on post-harvest. After I received the agriculture inputs, my yields have greatly improved as I apply fertilizer, weed correctly and store my maize well. Because of this, I am able to keep my grandchildren who are orphaned and support them from some of the maize I harvest. I am also very grateful to the project for the education support my grandchildren are receiving, this year; they received pens, pencils, books and most of all, the project paid for their user fees.”

Text: Juha Jattu

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar