Undervisningen vid Quest College i Laos förbereder eleverna på ett bra sätt för arbetslivet och de flesta får jobb efter avklarade studier, berättar några utexaminerade elever från skolan som utbildar IT tekniker och mediaproducenter.

En klass elever på IT utbildningen får undervisning i datasalen.
En klass elever på IT utbildningen får undervisning i datasalen.

Kommunismens närvaro i Laos märks i stadsbilden i huvudstaden Vientiane där Laos flagga och partiets flagga vajar sida vid sida. Censur råder fortfarande, allt som publiceras och produceras i tv och tidningar granskas. Läromedlen i skolorna granskas.

Mitt i allt detta finns biståndsprojektet Quest College som Finlands Svenska Pingstmission (FSPM) understöder. Quest College är en yrkeshögskola med inriktning på IT. I år har 67 nya studeranden påbörjat första årskuren på den 3-åriga IT-utbildningen. Datorklassrummen är fyllda med studeranden, detta är den största kullen på flera år. Nivån på utbldningen är god, vid en förfrågan bland de tidigare utexaminerade visar det sig att så gott som alla haft lätt att få jobb och att de tycker att utbildningen motsvarat förväntningarna.

Skolan hyr in sig i ett antal rum i byggnaden på bilden.
Skolan hyr in sig i ett antal rum i byggnaden på bilden.

Skolan tog emot sina första studerande år 2001 och sedan dess har några hundra unga människor – både flickor och pojkar –  fått en Higher Diploma-utbildning i informationsteknologi. Skolan har speciellt riktat in sig på att erbjuda utbildning för fysiskt funktionshindrade genom att erbjuda minst 10 % av platserna på skolan för dem. Resultaten visar att drygt en fjärdeldel av de som tar examen från skolan är funktionshindrade. Skolan har också anställt funktionshindrad personer och samarbetar med olika handikapporganisationer.

Skolans rektorpar Vongvaly och Phonetip Viravongsa har lett och utvecklat skolan sedan år 2007.
Skolans rektorpar Vongvaly och Phonetip Viravongsa har lett och utvecklat skolan sedan år 2007.

Skolan erbjuder även media- och engelskaundervisning. De elever som studerar på medialinjen och utbildar sig till mediaproducenter deltar i produktionen av barnprogrammet Sithong Club. Ett nytt avsnitt barnprogram på 15 minuter produceras och sänds varje vecka på nationell TV. Några av de studerande använder sin fritid till att lära vidare sina engelskakunskaper åt barn i lågstadieåldern varje lördag. På så sätt sprids de studerandes kunskap vidare redan under studietiden och skolan kan vara till hjälp för också andra än sina egna elever.

-FSPM

 Läs mer om projektet.

Lämna ett svar