Utbredd fattigdom, brist på utbildning och hopplöshet är en del av vardagen bland befolkningen i slummen i Georgetown, Guyana. Genom socialcentret i Albouystown får dessa människor praktisk hjälp men också rådgivning inom olika områden. Mona Groop-Sjöholm och Robert Sjöholm besökte Albouystown i december 2012.

En äldre dam får blodtrycket mätt under en hälsodag i Albouystown.
En äldre dam får blodtrycket mätt under en hälsodag i Albouystown.

Albouystown heter det mest beryktade slumområdet i Guyanas huvudstad Georgetown. Här finns en kyrka som tillhör samfundet Full Gospel Fellowship som brinner för att hjälpa de fattiga och utsatta invånarna i området.

Ända sedan mitten av 90-talet har församlingen serverat lunch åt skolbarn i området som annars skulle gå hungriga. I början fanns det bara ett skjul som skydd för matserveringen. Numera står ett trevåningshus bredvid kyrkan som byggts med stöd från Missionskyrkan i Finland. Lennox Smith arbetar som projektkoordinator för Albouystown technical centre. Han berättar för oss om de många olika aktiviteter som pågår.

Måndag till fredag serveras lunch åt ungefär 60-70 skolbarn per dag. Dagvården, som är öppen måndag till fredag, har ett tiotal barn för tillfället. Den är förmånlig och gör det därför möjligt för mamman eller båda föräldrarna att jobba. Läs- och skrivkurserna, som ordnats i över 10 års tid, har varit till hjälp för många barn och vuxna. Sedan år 2012 har ungdomar som av en eller annan orsak hoppat av skolan i förtid haft möjlighet läsa skolämnen vid centret under kvällstid, vilket gör att de har chans att klara det nationella testet som ger dem rätt till vidare studier. Centret har ordnat kurser i elinstallation sedan 2003 med 5-10 elever per år. De som slutför kursen har numera möjlighet att studera vidare vid tekniska institutet utan att göra inträdesprovet. Eftersom kursen är praktiskt inriktad så väljer de flesta att söka arbetet direkt efteråt. Kvällskurser i praktisk datoranvändning, sömnad och andra praktiska färdigheter ordnas ett par gånger per år beroende på intresset.

Farmaceutvolontärer under en hälsodag i Albouystown där kunderna  kunde hämta ut receptmedicin gratis.
Farmaceutvolontärer under en hälsodag i Albouystown där kunderna
kunde hämta ut receptmedicin gratis.

I Albouystown ingår fattigdom, alkohol, droger och familjevåld i vardagen för många. Många har behov av att prata med någon som lyssnar. Under förmiddagarna finns därför personer tillgängliga för rådgivning och samtal. Även råd och stöd för HIV-smittade finns tillgänglig.

Två gånger i veckan ordnar centret fotbollskvällar för ungdomar i byn och olika dansgrupper träffas flera gånger i veckan. På lördagar ordnas klubbverksamhet för de yngre barnen. Sammanlagt engageras ett hundratal barn och ungdomar varje vecka. Ett par workshops ordnades också under året för att hjälpa intresserade att starta en egen liten affärsverksamhet.

Under 2012 ordnade centret tre så kallade hälsodagar. Flera hundra besökare från närområdet fick läkarundersökning och medicin helt gratis eller för en liten slant. Centret samarbetar med hälsoministeriet och får stöd i form av läkarinsatser och gratis mediciner. Vid besöket hade Mona och Robert möjlighet att träffa hälsominister Bheri Ramsaran och parlamentssekreterare Josef Hamilton för ett kort samtal. Ministeriet ser behov av att under de kommande åren satsa på hälsofrämjande arbete i slummen och de uttryckte sig därför positivt om samarbetet.

För att alla de många aktiviteterna vid centret i Albouystown ska fungera behövs volontärer. För tillfället är ungefär 20 volontärer involverade, de flesta från kyrkan men även några utifrån som sökt sig till centret för att hjälpa till. Centret har verkligen blivit en ljuspunkt i tillvaron för många i Albouystown.

Besök vid hälsoministeriet. Från vänster projektkoordinator Alfred Aaron,  Robert Sjöholm, hälsominister Bheri Ramsaran, Mona Groop-Sjöholm och  parlamentssekreterare Josef Hamilton.
Besök vid hälsoministeriet. Från vänster projektkoordinator Alfred Aaron,
Robert Sjöholm, hälsominister Bheri Ramsaran, Mona Groop-Sjöholm och
parlamentssekreterare Josef Hamilton.

Elsworth Williams är samfundsledare och har huvudansvaret för alla projekt i Guyana. Eftersom situationen i landet är utmanande på många håll – många är utan utbildning, utbredd fattigdom åtföljt av hopplöshet – hoppas han att samarbetet med Missionskyrkan fortsätter ännu under många år så att fler människor på olika platser i landet kan få hjälp via det sociala arbetet.

2013 stöder Missionskyrkan i Finland tre biståndsprojekt i Guyana.

Text och bild: Mona Groop-Sjöholm.

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar