Under årets höstmöte blev nya medlemmar invalda i styrelsen, medan de flesta som valts för perioden 2012-2013 fortsätter som medlemmar. Mötet bjöd även på tankar och utmaningar kring temat ”det viktigaste först” utifrån en teologisk synvinkel, samt utifrån lärdomarna av årets medieseminarium.

FS ordförande Jan Edström.
FS ordförande Jan Edström.

FS höstmöte ordnades i år den 22 november i Kristuskyrkan i Helsingfors. Mötet inleddes med musik av Jan Edström och Peter Sjöblom, varefter ordförande Jan Edström öppnade mötet med att tala utifrån temat ”det viktigaste först” ur ett teologiskt perspektiv. Jan konstaterade att en kristen är en person som söker de dygder som är kännetecknande för Guds rike – en uppfattning som har förändrats genom åren och historien. Jan skickade med en uppmuntran om att inte underskatta Guds församling, utan att frimodigt bli det folk vi skulle vara, med Andens ledning.

Informatör Laila Saleh fortsatte på samma tema men ur en informatörs perspektiv. Hon lyfte speciellt fram några lärdomar från det medieseminarium som FS ordnade i september. Hon utmanade församlingarna och samfunden att fundera över vilka delar av deras arbete, utöver mötesverksamheten, som kan lyftas fram i informationsarbetet, och på vilket sätt. Allt detta med mottagarens perspektiv i fokus.

Val av medlemmar och beslut
Under mötet valdes nya styrelsemedlemmar för 2013 – 2014. Följande personer blev valda att ersätta de som är i tur att avgå:

Adventkyrkan: Majvor Eklund (ordinarie), Harriet Fagerholm (ersättare)
Baptistsamfundet: Peter Sjöblom (ordinarie), Inez Revahl (ersättare)
Metodistkyrkan: Leif Galls (ordinarie), Jan-Erik Witting (ersättare)
Missionskyrkan: Henrik Nymalm (ordinarie), Håkan Björklund (ersättare)
Pingstmissionen: Stefan Sigfrids (ordinarie), Patrik Hellström ( ersättare)

Följande personer är valda som medlemmar i styrelsen för 2012 – 2013:

Adventkyrkan: Ben Greggas (ordinare), Aune Greggas (ersättare)
Baptistsamfundet: Jan Edström (ordinarie), Leif-Erik Holmqvist (ersättare)
Metodistkyrkan: Fredrik Wegelius (ordinarie), Erik Engberg (ersättare)
Missionskyrkan: Bjarne Rönnqvist (ordinarie), Olle Rosenqvist (ersättare)
Pingstmissionen: Kenneth Grönroos tar över Kerstin Sivonens plats som ordinarie medlem. Kaj Kanto fortsätter som ersättare.

Diskussioner kring instruktionerna för biståndsutskottet ledde till förslaget att utskottet ska ha en mandatperiod på två år, samt att medlemmarna för år 2013 – 2014 väljs på förslag av medlemssamfunden och fastställs av styrelsen. Mötet beslöt att hälften av ledamöterna väljs varje år, vilket också antecknas i instruktionerna för utskottet. Ett medlemsbyte i biståndsutskottet sker vid årsskiftet då Marie Hjortell avgår och Kerstin Sivonen tar över som Pingstmissionens representant.

Verksamhetsplanen för år 2013 samt medlemsavgifter för det kommande året kunde godkännas.

Lämna ett svar