Quechuafolket i Peru, som har dålig tillgång till sjukvård, får genom sjukhuset Diospi Suyana i Curahuasi tillgång till modern sjukvård. Responsen från patienterna är positiv och många reser långt för att få vård. Ann-Charlotte Rönnqvist från Sundom arbetar vid sjukhuset för att utveckla administrationen och arbeta med hälsoinformation.

Sjukhuset med berg i bakgrunden.
Sjukhuset med berg i bakgrunden.

I Curahuasi i den bergiga regionen Apurimac i södra Peru står ett modernt sjukhus som dagligen betjänar det fattiga quechuafolket med högklassig sjukvård. Vården är mycket förmånlig jämfört med annan sjukvård och människorna reser långt för att komma in för vård. Ofta är det fråga om operationer såsom gallsten, blindtarm, gynekologiska problem men även parasiter som mask förorsakar svåra problem och kan behöva åtgärdas med operation. Det finns även en ögonklinik, tandklinik och akutvårdsavdelning. Responsen från patienterna är överväldigande positiv visar en oberoende utvärdering som gjorts av ett institut i Lima. Filosofin för sjukhuset är att behandla alla med modern hälsovård, respekt och kärlek.

Lotten bredvid en av sjukhusets ambulanser.
Lotten bredvid en av sjukhusets ambulanser.

Tysken Klaus Dieter John är visionären bakom sjukhuset, som stod färdigbyggt och redo att tas i bruk 2007. Han hade en vision att grunda ett sjukhus för quechuafolket som annars har mycket dålig tillgång till modern sjukvård. Klaus och hans fru Martina arbetade aktivt tillsammans med en grupp som delade visionen med att informera om projektet och fick till slut ihopsamlat tillräckligt med donationer för att bygga sjukhuset. Donatorer från hela 13 olika länder deltog. Många stora firmor finns bland donatorerna och Perus före detta presidents fru är beskyddare för sjukhuset.

Lamadjuren fungerar som sjukhusets "gräsklippare".
Lamadjuren fungerar som sjukhusets ”gräsklippare”.

Ann-Charlotte ”Lotten” Rönnqvist från Vasa arbetar som ledande sjukskötare vid sjukhuset Diospi Suyana. Hennes
uppgifter består i att utveckla administrationen, träna sjukskötarna i administration, arbeta med hälsoinformation tillsammans med läkarna samt sköta löpande ärenden som översköterska. Det behövs många lokala sjukskötare för att få verksamheten vi ett sjukhus att rulla och därför har mycket av hennes tid gått åt till personalärenden.

Lotten är utsänd av Missionskyrkan i Finland för en tid på 1-3 år. Hennes arbete finansieras via biståndets så kallade personalbistånd. Personalbiståndet innebär att man kan skicka ut en expert för några år för att utveckla och stödja en organisations arbete inom ett specifikt område. Ann-Louise Skagersten, Sven Olof Skagersten (på egen bekostnad) och Mona Groop-Sjöholm utsända från Missionskyrkan besökte Curahuasi under en vecka i november för att bekanta sig med sjukhuset och Lottens arbete.

Text: Mona Groop-Sjöholm

Läs mer om projektet.

Lämna ett svar