Under höstens seminarium för medborgarorganisationer konstaterades det att det kompletterande arbete som organisationerna gör utöver Utrikesministeriets fokusområden är viktigt. Arbetet i Indien omnämndes speciellt.

Fr.v: Anne Sipiläinen, utvecklingsminister Heidi Hautala, Pirkko-Liisa Kyöstilä och Kirsi Pulkkinen.
Fr.v: Anne Sipiläinen, utvecklingsminister Heidi Hautala, Pirkko-Liisa Kyöstilä och Kirsi Pulkkinen.

Den 8 november samlades medborgarorganisationer från hela Finland till ett seminarium som ordnades i Utrikesministeriets regi. I diskussionen kring kompletterande arbete lyftes medborgarorganisationerna fram som en viktig aktör när det gäller att komplettera UM:s riktlinjer och principer för utvecklingssamarbete. Det konstaterades alltså att medborgarorganisationerna kan utföra arbete som går utöver de riktlinjer och fokusområden som UM har. Medborgarorganisationerna sakkunskap i de lokala frågorna är något som de kan dra nytta av i sitt arbete.

Indien finns inte med bland UM:s prioriterade länder för utvecklingsbistånd. Detta har ifrågasatts av olika medborgarorganisationer eftersom det i Indien fortfarande finns många fattiga trots att landets ekonomi förbättrats. Under seminariet konstaterades det att det ändå är positivt att medborgarorganisationerna även i fortsättningen arbetar i Indien vid sidan av samarbetet med UM.

Irungu Houghton från Kenya, ledare för Oxfam Afrika, var inbjuden gäst till seminariet. Houghton lyfte i sitt tal fram de afrikanska medborgarorganisationernas syn på de nya målsättningar som följer på Milleniemålen efter år 2015, det år då Milleniemålen borde ha nåtts. Förhoppningen är att de nya målsättningarna ska minska ojämlikhet, skydda de fattigaste, skydda miljö och fokusera på flickors och kvinnors rättigheter. Man vill också att fler parter ska få vara del av debatten och processen med att ta fram nya målsättningar.

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltog i seminariet samt representanter från Utrikesministeriets (UM) enhet för utvecklingspolitik.

Läs mer om seminariet (på finska).

Lämna ett svar