Biståndsprojekt i Zambia hjälper många föräldralösa och utsatta barn med skolgång, hälsovård och psykologiskt stöd. Familjer får hjälp med jordbruket. Två personer som fått hjälp genom projektet uttryckte sin tacksamhet och berättar hur projektet förändrat deras liv.

Ett “grandma-headed” hushåll i Zambia. Personerna på bilden är inte samma som beskrivs i artikeln.
Ett “grandma-headed” hushåll i Zambia. Personerna på bilden är inte samma som beskrivs i artikeln.

Serve Zambia Foundation, Finlands Svenska Baptistsamfunds partner i Kopparbält-distriktet i mellersta Zambia, strävar efter att hjälpa föräldralösa och utsatta barn. Ofta är HIV och AIDS orsaken till att föräldrarna dött. Biståndsprojektet som startade år 2008 hjälper barnen med psykosocial rådgivning, hälsovård, skolavgifter och skolutrustning, stöder familjernas småskaliga odling för eget bruk och erbjuder också yrkesutbildning i fyra grenar.

När man besöker familjerna som får stöd från projektet, uttrycker många hur nöjda de är med den hjälp de får för barnens skolgång och speciellt nöjda är de med de jordbruksinsatser de fått i form av frön, gödsel och utbildning. Mångas arbetsinsats räcker till för att de ska bli nästan självförsörjande gällande majs, som är stapelföda i Zambia.

Under en resa till projektområdet i september 2012 fick vi en oväntad tackgåva av en farmor som tagit hand om sina barnbarn efter att barnens båda föräldrar hade dött. Farmor Chisenga kom till organisationens kontor en morgon med en levande höna och ville ge den som tack för den hjälp som hon har fått från projektet och gav också ett långt tackbrev skrivet av hennes barnbarn. En höna är en mycket värdefull gåva i den lokala kulturen. Farmorn berättade: “Jag är så tacksam för projektet, det har förändrat hela mitt liv. Tidigare plockade jag majskorn som hade lämnats kvar efter skörden på andra människors fält, men nu har jag fått egna majsfrön och gödsel och kan själv odla majs åt mina barnbarn.”

Barnbarnet Benny skriver (översatt från engelska): “…Det största som ni har gjort i mitt liv: att betala min skolavgift tills jag har blivit färdig från klass 12! När mina föräldrar dog, trodde jag att det var slutet på min skolgång, jag trodde inte att jag någonsin skulle studera färdigt… Fortsätt gärna att uppmuntra oss, ni vet hurudana problem vi föräldralösa har. Speciellt här i Kawama (en kåkstad nära Luanshya i Zambia) tror de flesta  pojkar och flickor som har förlorat sina föräldrar att det var slutet på glädjen i deras liv. De hoppar av skolan och speciellt pojkar börjar dricka öl, röka…” Och så fortsätter Benny att med många ord tacka de volontärer och fältkoordinatorn som regelbundet besöker familjerna, karterar deras behov och ger dem råd.
Text: Juha Jattu
Bild: Sofia Jattu

Lämna ett svar