Under två veckor i september besökte Elsworth och Carmen Williams Finland för att träffa sina samarbetspartner inom Missionskyrkan i Finland (MKF). Tillsammans arbetar de med ett biståndsprojekt för att möta de sociala behov och problem som finns i Guyana.

Elsworth_Carmen_Williams_Guyana
Carmen och Elsworth Williams. (Bild: Sabina Söderlund)

Elsworth och Carmen bor i Albouystown i Guyana. De har tre barn och 7 barnbarn. Elsworth och Carmen är ledare för Full Gospel Fellowship (FGF). Organisationen har kyrkor och socialt arbete i många länder i Karibien och Sydamerika. Som ledare har Elsworth och Carmen översyn över hela det arbetet.

– Guyana är inget fattigt land, berättar Elsworth. Landet har diamanter, guld och mineraler. Trots detta är det många som lever under mycket fattiga levnadsförhållanden. Mannen på gatan ser idag inget av de rikedomar som finns i landet. Dock verkar det som att saker och ting är på väg att förändras.

– Vi har en enorm potential. Vi är på väg mot en sakta men säker utveckling, säger Elsworth.

Stora sociala behov
I Guyana finns det många sociala problem. Genom det sociala arbetet försöker man möta några av de behov som finns.
– Det är olika från plats till plats men det finns problem inom varje socialt område, säger Elsworth.
– Arbetslöshet, droger, prostitution, kriminalitet och sanitetsproblem är några av dem, berättar Carmen.

För att möta behoven och förebygga problemen driver FGF ett antal olika verksamheter och aktiviteter på olika håll i landet. De ordnar yrkesträningskurser, daghem, hälsocenter, gratis matservering för fattiga skolbarn och aktiviteter för unga män som annars riskerar att hamna i kriminalitet. I år kommer man också att börja erbjuda läxläsningshjälp för skolbarn.

Guyana_feeding
Matutdelning till skolbarn vid socialcentret i Albouystown.

-Hälsocentret ligger i ett svårtillgängligt område där Amerindianerna bor. Amerindianerna är en utsatt folkgrupp som tidigare har fått resa lång väg för att få sjukvård. Genom detta hälsocenter har vi kunnat halvera deras resväg, berättar Elsworth.

– Vi förbereder också folk för arbetslivet. I Albouystown erbjuder vi yrkesträning men även kurser i CV skrivande och i att tala inför publik. Vi förbereder dem för arbetsintervjuer och projektledning. Genom kurserna får många en bättre självkänsla och några har kunnat startat ett eget företag, berättar Elsworth.

– Vi tittar ständigt på vilka de olika behoven är på olika platser. Vi avslutar projekt efterhand och startar nytt på andra ställen. Vi vill arbeta med det som behövs, säger Elsworth.

En tillfällig hälsovårdsstation har satts upp i Albouystown som lokalbefolkningen kan besöka utan utan tidsbokning.
En tillfällig hälsovårdsstation har satts upp i Albouystown som lokalbefolkningen kan besöka utan utan tidsbokning.

Människors liv förändras
Carmen och Elsworth berättar att de genom sitt arbete har fått se förändringar i människors liv. Folk är väldigt positiva och mycket tacksamma

till det arbete som görs.

– Vår motivation för arbetet är att få se människors liv förändras. Att kunna ge hopp till de hopplösa. Att se hungriga barn få mat. Vi har fått se barn växa upp, gå i skolan och slutligen få ett jobb, berättar Elsworth.
– Vi kan skapa en trygg och vacker miljö för barn att växa upp i mitt i en värld fylld av så mycket ont, avslutar han.

Text: Laila Saleh

FGF och MKF har i många år samarbetat kring biståndsprojekt i Guyana. Läs mer om projektet här.

Lämna ett svar