Saber Viver kursen i Brasilien hjälper kvinnor att förbättra sin egen och hela sin familjs livssituation. Kvinnorna får under kursen bland annat diskutera sina personliga målsättningar, familjerelationer och våld i hemmet.

saberviver2013
Anna Korkman Lopes (t.h.) bor med sin familj i Brasilien och arbetar med Saber Viver kursen som bygger upp kvinnors självförtroende och skapar förändring i deras liv.

Jag, Anna Korkman Lopes och min man Marcelo Lopes jobbar i Brasilien med ett projekt vars mål är att stöda kvinnor och genom dem förbättra situationen för hela familjer. För det ändamålet utvecklade jag en livskvalitetskurs för kvinnor som tar upp teman som familjerelationer, våld i hemmet, hälsosamma levnadsvanor, personliga målsättningar och framtidsplaner, att handskas med resurser som tid och pengar i vardagen, m.m. Marcelo bidrog med information om familjerättsfrågor och hur man söker rättshjälp för att lösa problem.

Nu tränar vi facilitatörer som kan använda kursen för att jobba med kvinnor. Till och med slutet av 2012 har facilitatörer i 8 brasilianska delstater tränats. I den här videon berättar vi mer om hur kursen har blivit mottagen och vilka resultaten har varit i deltagarnas liv.

Text och video: Anna Korkman Lopes

 

Ringar på vattnet

[KGVID]http://www.frikyrkligsamverkan.fi/wp1303/video/saberviver2013.m4v[/KGVID]

 

 

 

Lämna ett svar