Frikyrklig Samverkan FS vårmöte arrangeras i år i Vasa den 4 juni. Medlemssamfunden har då möjlighet att vara med och påverka valet av arbetsgrupper och funktionärer. Under mötet kommer man också att besluta om bland annat fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

Några av de nya utskottsmedlemmarna tillsammans med FS ordförande Jan Edström. Fr.v.: Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom, Håkan Björklund, Björn Elfving, Jan Edström.
Några av medlemmarna i FS ekumenikutskott som valdes under förra vårmötet. Fr.v. Stefan Sigfrids, Peter Sjöblom, Håkan Björklund, Björn Elfving, här tillsammans med FS ordförande Jan Edström (t.h.).

Medlemsorganisationerna äger rätt att inom sig utse ett ombud för varje påbörjat etthundratal (100) personmedlemmar, dock högst tio (10) ombud jämte ersättare för dessa. Varje ombud har en (1) röst. Medlemsorganisation, som inte har personmedlemmar, har en (1) röst. Styrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten.


Plats:
 Vasa baptistkyrka, Rådhusgatan 44.
Tid: kl 18:00

Lämna ett svar