Senaste lördag föreläste Svend Løbner på Frikyrklig Samverkans (FS) medieseminarium i Helsingfors. Han uppmärksammade församlingarna i Svenskfinland om vikten av en mediestrategi och rätta prioriteringar i informationsarbetet.

Svend Løbner från Danmark  föreläste under seminariet.
Svend Løbner från Danmark föreläste under seminariet.

Svend Løbnerutmanar FS och frikyrkorna i Svenskfinland att bli mer medvetna om sina mediestrategier. Det finns massor av bra saker att berätta men ofta skriver församlingarnas skribenter mest utifrån sina egna intressen och inte läsarens.

Varje församling behöver en medieansvarig som får utbildning i hur man gör dessa bra berättelser till bra berättelser även i vanliga media. Det är viktigt att veta vilket budskap man vill förmedla.

Medieseminarie_diskussion
Seminariet gav tillfälle för diskussion.

Det här och mycket mer presenterade Svend Løbner på Frikyrklig Samverkans (FS) Medieseminarium i Helsingfors lördagen den 22 september. Seminariet var en del av FS:s utvecklingsstrategi för att förbättra medborgarfostran och information om biståndsarbetet. De grundläggande principer som presenterades gäller ändå för alla som vill berätta goda berättelser på ett bra sätt.

Text: Gabriel Grönroos / L.S

Lämna ett svar