Martyrkyrkans vänner, som understöder projektet Seeds of Hope i Jeriko via Frikyrklig Samverkan, har fått följande glada hälsning från ledarteamet i Jeriko:

”Vi vill berätta om Mohammad, sex år. Han gick i Seeds of Hope’s förskola i tre år och gick efter det med i vårt ”efter-skolan program” vid Seeds of Hope’s kulturcenter i Jeriko.

I början hade Mohammad problem med att interagera med de andra barnen och med ledarna, det var verkligen problematiskt. Ledarna försökte hitta sätt att prata med honom på och försökte få honom att förstå att han var så älskad, men att vissa av de saker han gjorde inte var acceptabla. Att säga fula ord, slå andra barn och vara olydig är inte tillåtet.

Mohammads mamma pratade många gånger med ledarna om sin sons beteende hemma och i skolan. Alla tycktes vara frustrerade på hans attityd. Men vi, som team, var inte beredda att ge upp, hur länge det än skulle ta att nå fram till honom.

När han gjorde något bra uppmärksammade vi det stort och firade! Efter att ha uppmuntrat och ibland lärt honom genom disciplin under ett år, så såg vi hur han började förändras. Han började visa intresse av att lära sig och började leka på ett snällt sätt med de andra barnen. Han uppmuntrades till att pröva nya saker och prövade också sådant som han tidigare avvisat, som att dansa. Hans mamma märkte samma typ av positiva förändring i honom hemma. Mohammad började till och med be om ursäkt när han gjorde något fel.

Mohammads mamma tackar oss med följande ord: Ni gör namnet Seeds of Hope (Hoppets frön) rättvisa. Vårt mål är att fortsätta att plantera frön av hopp och se förändringar i barnens liv. De barn vi älskar så mycket. Vi vill ge ett varmt tack till alla som stöder vårt arbete.”

Bildtext: Texten på plaketten uttrycker tacksamhet för finländska regeringens stöd för projektet i Jeriko.