De färggranna muggarna skramlar härligt i solskenet när det är lunchdags och alla de hungriga barnen sträcker ut sina händer mot grytan för att få muggen fylld och få sin soppa för dagen. Glädjen är på topp, de mörka ansiktena lyser och ljudet är nära skadlig nivå som det är när barn har det som bäst. I statliga skolor måste man ha maten med själv – många familjer har inte råd – och energin för den dagliga inlärningen räcker inte till. Soppan är viktig för skolresultaten och för att minska undernäringen. Och barnen gör lysande resultat i de nationella examensproven.

Det är nu 15 år sedan visionen om en skola i Olosiva landade hos en ung man, Ruben H. Falk, som var en av grundarna till New Life Academy, NLA, och sex år sedan MKF inledde samarbete med danska New Life Outreach, NLO, som äger skolan i masaibyn utanför Arusha i Tanzania. Under de åren har vi fått se ett imponerande skolområde växa fram med nya hus för skolverksamheten. Rubens vision är att genom utbildning utrota fattigdomen i området.

Under de tre första åren byggdes utrymmen för en högstadieskola samt en borrbrunn med vattentorn. På området var redan förskolan och lågstadiet i full gång men man saknade resurser att bygga vidare på grundskolan och andra stadiets utbildning. Flickhemmet Haleys House med utrymme för 25 föräldralösa flickor fanns också från tidigare men byggdes ut med logement för de flickor som kom i tonåren och behövde mera privatliv. I februari 2015 kunde äntligen högstadiet invigas med pompa och ståt. Det består i nuläget av flera olika byggnader som blivit färdiga efterhand och första klassen (klass 8) kunde inleda verksamheten redan 2013 som idag har omkring 140 elever. Med alla verksamheter närmar sig antalet 1000 med barn och ungdomar på området.

Gymnasiet öppnar i höst

Vidare under de följande tre åren mellan 2015-2017 fortsatte utbyggnadnationerna och projektet utökades till NLAs alla verksamhetsgrenar. Nu sätts också resurserna in på för- och lågstadieskolan. Förra året invigdes gymnasiet som kommer att inleda verksamheten till hösten. Området har genomgått en grön revolution med nya träd, rabatter och buskar och en idrottsplan för utelivet. Köket, matsalen och förskolan har renoverats och som bäst pågår utbyggnaden av lågstadiet samt mycket annat som kunde nämnas – en helt ny skolanläggning har vuxit fram längs kullen invid vulkanen Mount Meru som med sin höjd på 4 565 m vackert pryder utsikten vid skolan.

Planer på internat

Biståndet går i olika perioder och från nästa år 2018 och fyra år framåt planeras nya projekt som fortfarande är under planering och inte helt klara. Tanken är att bl.a. bygga internat. Det har visat sig att många familjer vill att deras barn ska gå på internatskola och det finns också behov av logiutrymmen under den dramatiska examensperioden när barnen måste bo på skolan och inte får lämna området som är under hård bevakning. Det ska även satsas mera för att handikappade ska kunna gå på skolan och säkerheten på området ska stärkas.

Lågstadiet i New Life Academy, Tanzania. Foto: Bjarne Rönnqvist

Utmärkta skolresultat

Så var det då resultaten. I Tanzania rankar man skolorna så det är lätt att se hur det går. För eleverna i lågstadiets sjunde och sista klass var skolan under senaste examen i november sjätte bäst av 80 skolor i distriktet, på 23.e plats av 331 i Arusharegionen och 228.e av 8109 skolor i hela landet. Högstadiet, som gjorde sin första examen sedan starten, kom på andra plats av 48 i regionen och 27.e av 1439 skolor på nationell nivå. Det är siffror som alla kan vara stolta över.

Amina fick möjlighet att bli lärare

 Jag fick nyligen höra om Amina. Hon var tidigare elev på NLA, åt sin soppa varje dag, studerade målmedvetet, gjorde goda resultat. Nu håller hon som bäst på att göra sina lärarstudier klara. Under hösten kom hon tillbaka för att göra sin studiepraktik på skolan. Hon har som mål att få börja arbeta där när hon är klar med sina lärarstudier. Amina kommer från en extremt fattig familj och hör till de elever som fått understöd som fadderbarn. Inför framtiden drömmer hon om att kunna ge någonting tillbaka, ”give somthing in return” som hon uttrycker det, till eleverna och barnen i Olosiva som ett tack för den utbildning och de välsignelser hon fått del av. Utan stödet hade hon inte haft en chans att kunna förverkliga sina drömmar och framtidsplaner. Amina kommer med största sannolikhet bli en betydelsefull och drivande lärare på framtidens NLA. Hon är bara ett exempel av de många elever som kommer att vara med och minska fattigdomen och forma framtidens Tanzania.

 Bjarne Rönnqvist