I fjol var antalet flyktingar i världen 65,6 miljoner människor, visar statistik från FN:s flyktingorganisation UNHCR. Av dessa finns 28 procent i utvecklingsländerna.

De minst utvecklade länderna tar emot allt fler flyktingar. Hit hör Kamerun, Tchad, Kongo, Etopien, Kenya, Sudan och Uganda. De här utsatta staternas ekonomi blir alltså ännu mer ansträngda än förut. Exempelvis i Uganda fanns det i fjol 940 000 flyktingar.

Av de människor som blev flyktingar i fjol, flydde de flesta (40,3 miljoner) inom hemlandets gränser.

I medeltal var 20 människor varje minut i fjol tvungna att lämna sina hem.

Läs mera på Kepas webbplats på finska HÄR.

Kepa är en paraplyorganisation för drygt 300 medborgarorganisationer som är intresserade av utvecklingsfrågor. Frikyrklig Samverkan är en av medlemmarna.