I år kommer FSPM:s ledarutvecklingsprogram (LCB – Leadership Capacity Building) att genomföra kurser i Etiopien, Tanzania, Laos, Filippinerna och Burundi. Efterfrågan är stor och listan på inbjudningar är lång.

I slutet av mars kommer Stefan Sigfrids och Kenneth Grönroos att besöka Etiopien och hålla ett seminarium för omkring 100 unga ledare i södra Etiopien – Adola.

I maj kommer vi att hålla den första kursen för unga kvinnliga ledare i Addis Abeba i samarbete med medieorganisationen Hiwat Tesfa och dess ledare Nega Feleke.

I månadsskiftet mars-april är det lärarhögskolan i Nyamahanga (NTC) i Tanzania som står i tur.  Alla nya lärare som utexamineras senare i år kommer att få med sig LCB-programmet i bagaget då de ger sig ut i yrkeslivet.

Senare i år kommer Kenneth Grönroos att besöka Vientiane i Laos och slutföra den andra delen av LCB. Denna treåriga datateknikutbildning har initierats av FSPM och har under Vongvaly och Phonethip Viravongsa utvecklats till en respekterad utbildningsinstitution med ungefär 200 studenter.

I september blir det Filippinerna och Andreas och Laila Pettersson i Merida, Leyte. Denna gång kommer fokus att vara på att utbilda ”Trainers of Trainers” – det vill säga personer som i sin tur kan utbilda andra i ledarskapets grunder.

Under hösten 2017 kommer Burundi i tur efter ett uppehåll på grund av politiska oroligheter i landet. Här finns just nu stora behov av ledarutveckling och LCB är verkligen eftertraktat.

Kenneth Grönroos