Det utvecklingssamarbete som finländska medborgarorganisationer bedriver ger resultat. Det framgår ur en oberoende utvärdering som Utrikesministeriet beställt. Utvärderarna anser att det var ett misstag att minska på statsstödet för utvecklingssamarbetet.

Staten borde öka på stödet för det utvecklingssamarbete som de finländska medborgarorganisationerna bedriver, enligt utvärderingen. Orsaken är att utvecklingssamarbetet har lett till mångsidiga resultat.

I utvärderingen får medborgarorganisationerna beröm för att de använder sina pengar på ett effektivt sätt. Dessutom känner både samarbetsorganisationerna i utlandet och de mänskor som får nytta av utvecklingssamarbetet ett starkt ägarskap för projekten, vilket är bra med tanke på att arbeta långsiktigt.

Swswa i Dodoma. De lottlösa är ofta ensamstående mammor med en hop barn, en del egna men ofta andras. Ofta bor de på nåder i ett hus, men kastas ut när ägaren får en hyresgäst som kan betala hyra.

Att det finns mångsidiga och brokiga relationer i utvecklingssamarbetet ses som en styrka i utvärderingen. Det här talar alltså mot att man skulle koncentrera projekten till särskilda områden eller teman.

Utrikesministeriet kommer att låta utvärdera alla 22 organisationer som får statsstöd för utvecklingssamarbetet, också Frikyrklig Samverkan FS och dess utvecklingssamarbete FS Global. Utvärderingen sker i tre faser. Den första fasen är nu klar. Här har följande organisationer utvärderats: CMI (Crisis Mana­gement Initiative), Dagverke, Finlands Flyktinghjälp, Finska Missionssällskapet, Rättvis handel och WWF Finland.

 

Organisationernas utvecklingssamarbete har gett goda resultat

Arvioinnin tulos: Oli virhe leikata kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä