FS Globals uppdrag är att hjälpa fattiga och marginaliserade människor att uppnå bättre levnadsförhållanden. Vi gör det genom att stärka lokala organisationer och deras kompetens, och genom att hjälpa dessa organisationer att stöda grupper och enskilda individer. Genom samverkan med både enskilda människor och lokala aktörer vill vi bidra med goda värderingar som stärker civilsamhället.

 

Alfredo Sampan är en av de många barn som blivit berörd av matutdelning och förskola inom ramen för FSPM:s projekt på Filippinerna. Alfredo var allvarligt undernärd och kunde inte gå eller prata.
Alfredo Sampan är en av de många barn som blivit berörd av matutdelning och förskola inom ramen för FSPM:s projekt på Filippinerna. Alfredo var allvarligt undernärd och kunde inte gå eller prata.

I augusti godkände styrelsen för Frikyrklig Samverkan FS rf organisationens vision och värdegrund.

I den kan du läsa mer om hur vi fungerar, vad vi har för målsättningar och så vidare.

Tryck HÄR.