År 2011 initierade The Resource Alliance sponsrad av Rockefeller Foundation utdelning av utmärkelser till  NGOs som briljerar genom praxis, resultat/prestation, ekonomisk hantering, och transparens. Syftet är att ”främja god standard och praxis i resursmobilisering , ansvarsskyldighet och öppenhet, erkänna och hedra spetskompetens inom den idéella sektorn, skapa exempel och inspiration för andra idéella organisationer, främja interregionalt lärande, främja en övergripande trovärdighet inom den idéella sektorn för långsiktig hållbarhet”.

Under de första åren ansökte endast några få organisationer om utmärkelsen, men 2015 steg antalet till 109. Organisationerna delas in i tre grupper enligt budgetstorlek: stora (över 10 miljoner Thai baht, ca € 255 000), medium (2-10 miljoner baht, € 51 300-255 000) och små (under 2 miljoner baht). Projektet Utbildning och rehabilitering för funktionshindrade, CDPD, klassficeras som en medelstor organisation.

Alla 109 ansökningar genomgick en urvalsprocess på tre nivåer i vilken 22 av dem gick vidare för en noggrann genomgång av omfattande dokument med följdfrågor, inklusive besök och intervju på plats.  Dessa finalister presenterades för en nationell jury som valde ut åtta finalister av vilka fem vann utmärkelser: två för stora, två för medelstora och en för små organisationer. CDPD vann andra pris i medelstora projekt. Det är en prestigefylld utmärkelse och alla fem som fick en utmärkelse kan ses som vinnare.

utmarkelsen

En av evaluerarna berömde CDPDs årsrapport som presenterade de uppgifter man var ute efter på ett utmärkt sätt, dvs. i den rapporteringsblankett som FS Global utarbetat.

Fem urvalskriterier användes i urvalsprocessen:

  1. Program och resultat (impact)
  2. Hantering av mänskliga resurser: personal, klienter, familjer, myndigheter (Human resource management)
  3. Bra ledarskap, ansvarsskyldighet (i förhållande t.ex. till styrelsen), transparens (good governance, accountability, transparency)
  1. Hur ekonomiska, mänskliga resurser, utrustning som bilar, byggnader mm används (Resource mobilization and communication)
  1. Hållbarhet och övergripande effekt (Sustainability and overall impact)

www.resource-alliance.org

Marianne Liljeström