Januari 2015

Att vara kristen är inte lätt, det innebär nämligen ett stort ansvar. Något man borde tänka på innan man bestämmer sig för att bli eller fortsätta vara kristen. Ansvar innebär omsorg och omvårdnad om allt som betyder något. För många kan detta bli till en tung börda, för andra är det hur naturligt som helst. Ansvar är något vi utövar tillsammans, lyckligtvis. Till vår hjälp har vi årligen återkommande teman och kampanjer, som uppmanar och uppmuntrar till ansvar.

Varje år påminns vi i våra kyrkor och församlingar om det ansvar vi bär inför Gud, för oss själva, varandra och skapelsen. Redan i början av året publiceras Ekumeniska böndagsplakatet som sänds till alla kristna församlingar i vårt land. Böndagsplakatet har en lång tradition i kyrka och samhälle och undertecknas fortfarande av republikens president. Texten utarbetas av en arbetsgrupp med representanter från olika kyrkor och samfund och innehåller viktiga reflektioner kring aktuella globala eller samhälleliga teman. Böndagsplakatet innehåller också bibeltexter för de två ekumeniska böndagarna. Den 18 januari infaller böndagen för kristen enhet och den 24 oktober böndagen för fred mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.
Ansvar för kristen enhet

Kristen enhet är något vi har ansvar för, både som enskilda, kyrkor och församlingar. Att be för en djupare enhet, för fred och samförstånd mellan kyrkorna är något vi alla uppmanas att göra, särskilt under Ekumeniska böneveckan för kristen enhet, en global bönevecka som alltid infaller 18-25 januari. Då får vi mötas, kristna av olika kulturer, traditioner, färg och smak för att be om enhet och samtidigt glädjas över mångfalden i Kristi kyrka. Ansvaret för kristen enhet är för värdefullt för att överlåtas endast åt kyrkoledare och teologer.

Det levande vattnet

Temat för årets bönevecka var Ge mig något att dricka och hänför sig till berättelsen om Jesu möte med den samariska kvinnan vid vattenbrunnen i byn Sykar (Joh.14:5-15). Jesus är en törstig främling som ber om vatten. Kvinnan visar gästfrihet och ger Jesus en skopa vatten ur brunnen att dricka. Detta möte mellan två personer av olika kön, kultur och tradition beskriver också vårt uppdrag som kristna. Fred är något att dricka, fred kan vara en skopa vatten. Vattnet är också en symbol för annat vi behöver för att leva tillsammans. Vi törstar efter det levande vattnet, fredens, kärlekens, rättvisans vatten. Fred är gästfrihet. Fred är att lyssna, att samtala. Fred är att ge varandra hopp och mening. Fred är att generöst dela med oss av det vi har till dem som inte har. Fred är ett sätt att leva tillsammans med JesusKristus som förebild.

Ansvar för fred och rättvisa

Den andra böndagen hör samman med Ekumeniska ansvarsveckan, som infaller i oktober varje år, samma vecka som böndagen. Ansvarsveckan har firats i snart 40 år i kyrkor och samfund runtom i landet. Tidigare år har Ansvarsveckan lyft fram konsumtion, rättvis handel, fred och rättvisa, människohandel, religionsfrihet, vapenhandel och mycket annat. I år handlar temat om migration.
Migration är inte bara ett fenomen i skuggan av krig, katastrofer och klimatförändringar. Migration handlar om människor, familjer som tvingas fly för att kunna överleva. Bibeln innehåller uppmaningar om att visa ansvar för ”främlingen”, den som kommer utifrån och bosatt sig på ”vårt” område. Jesus och hans familj var flyktingar i Egypten den första tiden. Därför kan vi inte ta lätt på hur vi bemöter dem som sökt skydd hos oss, eller hur vårt lands invandringspolitik ser ut. Det vore inkonsekvent om vi som tillber ett flyktingbarn (Jesus) på söndagens gudstjänst skulle ignorera eller blunda för flyktingbarn från Syrien eller Irak.
Så låt oss med glädje bli påminda om vårt ansvar för varandra och för skapelsen, och låt oss detta år hitta nya på kreativa sätt att tillsammans förvalta ansvaret.

Jani Edström

Lämna ett svar