År 2015 är  europaåret för utvecklingssamarbete, det första Europaåret med fokus på EU:s internationella samarbete och roll ute i världen. 2015 är också det året då millenniemålen från år 2000 ska ha nåtts, och det internationella samfundet nu ska förenas i en ny strategi för att bekämpa fattigdom och för hållbar utveckling.

Mål med Europaåret för utvecklingssamarbete:

– Att rikta strålkastaren på och informera medborgare om vad EU har uppnått som biståndsgivare
– Att öka medvetenheten om fördelarna EU:s utvecklingssamarbete har, inte bara för mottagarna av biståndet, men också för EU-medborgarna
– Uppnå en större förståelse för vikten av en konsekvent utvecklingspolitik
– Främja en känsla av gemensamt ansvar och solidaritet hos Europas medborgare

Det här är bra tillfälle också för FS att berätta om vårt bidrag till en positiv samhällsutveckling och inspirera andra att engagera sig i utvecklingsfrågor. Våren 2015 producerar vi en nytt informationsmaterial för att nå längre i vår informationsspridning.

Den 4 maj kommer den europeiska utvecklingsrapporten 2015 att offentliggöras i Bryssel. Den visar att en post-2015 utvecklingspolicy kommer att kräva den rätta kombinationen av finansiering och handling för att lyckas.

Läs mer om Europaåret för utvecklingssamarbete , faktablad 

Eurobarometern; Finländarnas attityder till bistånd

Lämna ett svar