Maria Holmberg arbetar med FSPM biståndsprojekt i Tanzania. Målet för denna projektperiod är att nå 100 byar i 15 regioner med undervisning om hur man sköter skogarna, planterar träd m.m, och på så sätt minska fattigdomen. Dessutom skall lokala miljökonsulter utbildas för att sprida verksamheten och kunskapen ytterligare.

Jag har jobbat med Miljöundervisningsprojektet i Tanzania i fem år, 2010 till 2014. Jag har rest runt i 19 regioner av 21 och hållit bymöten, seminarier och lektioner i skolor.

Från 2011 började jag ta med mig Obadia Mofath som medarbetare. Jag tjatade om att få naturskogarna tillbaka för klimatet och ädelvirkets skull och Obadia undervisade om hur han har förberett sin och sin familjs framtid genom att plantera träd. Han har över 15000 träd och räknar med att barnen ska få utbildning, han och familjen ska leva gott och pensionen har han också räddad.

Responsen har varit god, på många platser har man börjat driva upp trädplantor och plantera

Obadia och hans fru happiness
Obadia och hans fru Happiness

skogar efter undervisningen. Vi har naturligtvis undervisat hur det hela går till praktiskt också, och det är den biten som har bidragit till projektets framgång. När folk inser att de inte behöver köpa trädplantor och vedsnåla spisar, utan kan göra det själva, så sätter de igång.

I de centrala delarna av Tanzania är torrtiderna långa och det är svårt att få trädplantor att växa, så där måste man försöka få tillbaka naturskogarna genom att låta stubbar och små träd skjuta upp. I Biharamulo distrikt i västra Tanzania, där jag har bott de här åren, går det däremot alldeles utmärkt att få planterade träd att växa. Där behöver man inte längre undervisa om varför man behöver plantera träd, utan Obadia har fullt upp med att visa folk hur man driver upp trädplantor! 2014 planterades hundratusentals träd i området. Vi får börja hålla kurser i ungskogsskötsel istället.

I byn Bisibo i Biharamulo planerar vi ett naturskogsvårdsprogram där byledningen låter byborna ta hand om varsitt tunnland naturskog som de ska se till att växer upp igen, och jag ska försöka hitta pengar till trädplantor så att den som tar hand om ett område får träd att plantera på ett lika stort område av sin mark. Får vi tillbaka naturskogen så återställer vi regnperiodens början till rätt datum, vi reducerar skyfallens förmåga att förstöra odlingar genom att det regnar oftare och lugnare, koldioxid tas upp effektivt och ger syre tillbaka, folk kan andas lättare och vi mår bättre.

Det är viktigt att inte folk fyller odlingsjorden med träd, för mat behövs det också. Då kommer alternativ odling in i bilden. Obadia var med på en kurs som handlade om ”Farming in God’s way” i Arusha förra året. Det innebär att man odlar ekologiskt och med hjälp av kompost, god planering och omsorgsfull skötsel av odlingen får man stor skörd på ett litet område. Nu gör han en demonstrationsodling på ett område i byn, Nyamahanga, så att folk får se hur det går till och lära sig metoden i egen takt.

När jag var i Tanzania i mars hade Obadia börjat med fiskodling också. Det lär ha funnits ett fiskodlingsprojekt för något år sedan, men det blev ingen fortsättning efter att projektpengarna tog slut och det enda som syns är några nästan igenväxta fiskdammar. I en av dem hittade Obadia några fiskar och de håller på att föröka sig i hans damm. Nu har han och några andra börjat göra fiskdammar av gropar som bildats i en dal där man har slagit och bränt tegel tills den dugliga leran tagit slut. De ska plantera gräs och andra växter och träd på vallarna och på det sättet göra dalen fin igen. Samtidigt blir det också en fortsättning på fiskprojektet fast i privat regi, det som förmodligen var meningen från början. Fisk är en bra affär, för alla människor behöver nyttig mat. När de får fart på produktionen kan uppköpare komma med kylbilar och få fullt lass som transporteras till andra orter.

Det är fantastiskt roligt att se folk komma igång med att hjälpa sig själva. Deras tacksamhet över hjälp och kunskap är rörande.

Text och bild: Maria Holmberg
Läs mer om projektet.

Lämna ett svar