Biståndsarbete strävar efter att jämna ut klyftorna mellan dem som har och som inte har – hälsovård, utbildning, fred, ett människovärdigt liv. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan arbetar för att göra sig självt obehövligt. Men så länge de ekonomiska strukturerna är orättvisa (tullar, handelsavtal, skatteflykt) och vinstmaximeringen i de globala företagen är viktigare än människors välmående, så länge behövs också biståndet. Att det finns rika och fattiga kan nämligen inte enbart skyllas på naturkatastrofer eller brist på resurser. Därför bör också biståndsorganisationerna sträva efter att själva uppfylla kriterierna för etiskt hållbar verksamhet.

Vid Frikyrklig Samverkans höstmöte i november beslöts att FS ska börja jobba med hållbarhetsfrågor, som rättvisemärkta produkter och etisk konsumtion. Det här gäller allt från inköp av kaffe och elektronik till sophantering, både inom FS, medlemssamfund, församlingar och lägergårdar.

Rättvisemärkt och etiskt är både svårt och nödvändigt. De kan illustreras på följande sätt. FS:s personal använder sig till största delen av Apples elektronik. Apple har kritiserats för att inte trygga sina arbetares rättigheter och för att använda sig av illegala råvaror. Detta sker i samma områden där FS och andra organisationer utför biståndsarbete.

Vi är alltså dagligen beroende av produkter som produceras på ett orättfärdigt, ja syndigt, sätt. Det är naturligtvis inte hållbart i längden, varken teologiskt eller etiskt. Vad göra? Jo, vi kan bekänna vår synd, vår delaktighet i ett orättfärdigt system. Vi kan delta i påverkansarbete för att få Apple och andra företag att trygga arbetarnas rätt till människovärdiga arbetsförhållanden. Och vi kan kräva och försöka hitta andra, mera etiska alternativ. Ett litet steg i den riktningen är smarttelefonen Fairphone. En av dessa drygt 50 000 producerade mobilerna finns hos FS.

Jani Edström

För mera information:

Kampanj: Ekumeniska ansvarsveckan efterlyste rättvisemärkt elektronik i sin kampanj 2007: http://www.ansvarsveckan.fi/2007/hem/

TV-dokumentär: Apples svikna löften. En dokumentär av Richard Bilton/BBC. ”Världens framgångsrikaste företag, Apple, lovar att följa höga etiska principer. Men i fabrikerna i Asien är verkligheten en annan. Inte heller produktionen av produkternas råmaterial uppfyller företagets löften.”

Lämna ett svar