”Barnen får en erfarenhet av hur representanter för olika religioner kan leva och verka tillsammans utan konflikter” 

Seeds of Hope Culture Center i Jeriko i de palestinska områdena, består av en kindergarten,  en förskola, ett kulturcenter och ett ungdomscenter. Projektet arbetar för att öka den ömsesidiga förståelsen och toleransen mellan olika religioner och verkar för en atmosfär av fred och harmoni. Detta görs genom att ge föreskolebarn i Jeriko möjlighet att tillbringa sina dagar i en harmonisk miljö där barnens lärare och övriga anställda är både muslimer och kristna. På detta sätt får barnen en erfarenhet av hur representanter för olika religioner kan leva och verka tillsammans utan konflikter.

För tillfället har projektet 58 barn som går i kindergarten och 30 barn som går i förskolan. Vid projektets kulturcenter ordnar man kurser i bl.a. engelska och konst för både ungdomar och vuxna. Under 2014 har man haft 119 deltagare i kurserna. Vid ungdomscentret deltar 124 flickor och pojkar i arbetet med bl.a. fotbolls- och basketbollag. Vid ungdomscentret undervisar man också unga pojkar om sunda relationer och liknande, eftersom de palestinska områdena är ett konfliktområde.

Seeds of Hope Culture Center planerar att snart hålla fotbolls- och bordtennismästerskapstävlingar för barnen och ungdomarna och dessutom har man som mål att etablera en demokratikurs och hålla kurser i IT vid kulturcentret. Martyrkyrkans vänner r.f. inledde samarbetet med Seeds of Hope år 2007.

Lämna ett svar