Utrikesministeriet lanserar en korruptionsknapp som kan användas för att anmäla misstänkta missbruk av Finlands utvecklingssamarbetsmedel, t.ex. mutor eller förskingring. Anmälningar görs på www.vaarinkaytosilmoitus.fi. Sidan finns på finska, svenska och engelska och innehåller information och instruktioner. 

Varje anmälan som kommer in måste utredas. Vid akuta fall måste man handla snabbt, därför behöver anmälningarna kontrolleras frekvent av Utrikesministeriet (UM). Man kan göra en anmälan anonymt men UM rekommenderar att man skriver in sina kontaktuppgifter så att de lättare ska kunna gå vidare med frågan genom att ta kontakt och be om mer information. Detta är inte den enda metoden man kan använda för att anmäla misstankar om missbruk, man kan även kontakta enskilda tjänstemän via epost eller telefon. ”Korruptionsknappen” kan ses som ytterligare ett medel för anmälningar.

För vem?
Korruptionsknappen finns till för finska NGOs, föreningar etc., som verkar i Finland eller utomlands. Men även organisationer från andra länder kan anmäla missbruk som rör användandet av finländska medel.Processen efter anmälan
Efter att UM fått in en anmälan görs alltid en utredning av situationen och man vidtar åtgärder i de fall det behövs. Man kontaktar rätt instans för varje fall, t.ex. kan polisen behöva kontaktas i vissa fall.

Vad kan man anmäla?
Man kan anmäla missbruk gällande pengar (t.ex. mutor eller förskingring) men även diskriminering, dåliga arbetsförhållanden, hot, etc. Det är inte begränsat vilka sorters anmälningar man får göra. UM vet inte heller på förhand vilken sorts anmälningar som kommer att komma in.

Hur många anmälningar kommer in i dagens läge och hur många förväntar UM att kommer att komma in efter lanseringen?
Under 2013 och 2012 har 39 respektive 26 misstankar om missbruk anmälts till UM. UM förväntar sig 30 – 60 anmälningar per år i framtiden, men detta är en grov gissning.

Hur länge sparas anmälarens kontaktuppgifter?
Anmälarens kontaktuppgifter sparas åtminstone tills fallet är avklarat och utrett. Tiden kan variera från fall till fall.

Publiceras de fall där missbruk skett?
Finland har antagit en väldigt öppen hållning till missbruk. När ett fall har undersökts, utretts och är avklarat kan UM skriva om fallet på sina hemsidor. Anmälningar behandlas av finländska tjänstemän, man kommer inte att dela med sig av uppgifterna till Norden eller EU. Endast i de fall där flera länder är involverade i samma projekt där missbruk inträffat kan Finland dela med sig av den info vi har.

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar