Ibland har tro och handlingar skilts åt i förkunnelsen, kanske för att betona att ingen kan göra något för att bli frälst, det vill säga ingen kommer till himlen för sina goda gärningars skull. Däremot kan våra handlingar i form av vardagsomsorg rent bokstavligen rädda andra från synd och elände som fattigdom, skuld, sjukdom, lidande, ensamhet och död.

Kyrkornas och församlingarnas förtroende i samhället bygger på olika omsorgshandlingar, i form av biståndsarbete, diakoni, själavård och mycket annat. Varken kyrkan eller de kristna utför dessa goda gärningar för att förtjäna sin frälsning, utan som ett utflöde av Guds kärlek. I linje med boken En liten skillnad som också innehåller en kritisk granskning av kristna samfund och kulturer behöver vi ett pågående samtal om relationen mellan kristen tro och kristna handlingar som kännetecken för och bärare av en kristen identitet.

Jani

Lämna ett svar