Stödet till de indiska barnens skolgång är av stort värde för dem och deras familjer. Tack vare stödet blir den ekonomiska bördan inte lika stor för föräldrarna och fler barn får chansen att utbilda sig.

Indiska barn berättar_1

I Indien är det många barn som aldrig får chansen att gå i skola. Många kommer från fattiga familjer och ofta behöver de hjälpa till hemma eller hjälpa till att försörja familjen. Eller så har föräldrarna helt enkelt inte råd att sätta barnen i skola. Genom Bethania Schools Project har hundratals barn fått stöd för sin skolgång genom åren. Många av barnen bor på skolans internat och får sin skolgång betald genom fadderstöd från Finland. Det lättar den ekonomiska bördan hemma hos familjen och barnen får goda förutsättningar för en bättre framtid och kan drömma om vad de vill bli när de blir stora.

Manja, som går på Stenkrossarskolan drömmer om att bli läkare.
Manja, som går på Stenkrossarskolan drömmer om att bli läkare.

Manju vill bli läkare
Manju
är en av flickorna som har fått gå på skolan. Hon är 14 år och elev på Stenkrossarskolan i Kethanakonda. Hon har gått på skolan sedan årskurs ett och går nu på årskurs nio. Hon berättar att hennes favoritämne är Hindi som hon också får bra betyg i.

– Jag skulle vilja bli läkare i framtiden och jag vill ta hand om mina föräldrar och mitt stenkrossarsamhälle i framtiden, säger Manju.

Manjus föräldrar är stenkrossare. De jobbar med att krossa sten från morgon till kväll och tjänar en liten summa, motsvarande 3 euro, per dag. Det räcker inte till för hela familjen men det underlättar mycket att Manju och hennes två äldre bröder har fått sin skolgång sponsrad genom projektet.

Veeraboina drömmer om att bli lärare
Veeraboina Siva är 14 år och går på Bethania Residential School i Kodada i tionde klass. Han har gått på skolan sen han gick i sjunde klass. Han drömmer om att bli lärare när han blir stor.

Veeraboina Siva går på Bethania residential school och drömmer om att bli lärare för barn som kommer från fattiga förhållanden som han själv.
Veeraboina Siva går på Bethania residential school och drömmer om att bli lärare för barn som kommer från fattiga förhållanden som han själv.

– Jag vill utbilda många barn som liksom mig kommer från fattiga förhållanden. Jag har fått många vänner i skolan och jag tycker om att vara här med dem, säger Veeraboina.

Veeraboina har en syster som går i nionde klass, men hon studerar hemifrån så att hon kan hjälpa deras mamma som blir sjuk ibland. Hans föräldrar tjänar inte tillräckligt för att kunna försörja hela familjen samt mormor och morfar som också bor med familjen.
– Då jag tas omhand av skolan så är bördan för mina föräldrar lite lättare, här får jag mat, kläder, och medicin. Jag älskar att studera här och jag är tacksam över att ha blivit omhändertagen här alla dessa år, säger Veeraboina.

Text: Laila Saleh

Lämna ett svar