Torsdagen den 20 mars ordnade Utrikesministeriet det årliga medborgarorganisationsseminariet. Vid seminariet deltog representanter från många medborgarorganisationer från hela Finland. Temat för seminariet var öppenhet och riskhantering. Bland talarna fanns biståndsminister Pekka Haavisto samt representanter för organisationer och företag.

 

Medborgarorganisationsseminariet hölls på Hanaholmen i Esbo 20 mars. Foto: Laila Saleh
Medborgarorganisationsseminariet hölls på Hanaholmen i Esbo 20 mars. Foto: Laila Saleh

Utvecklingsminister Pekka Haavisto som inledde mötet talade bland annat om ”post 2015” målen som blir en fortsättning och förbättring av millenniemålen. Världens ledare håller på att diskutera vilka mål man ska fokusera på när det gäller de globala utvecklingsfrågorna från och med år 2015, och Finland kommer att förespråka ett antal mål. En viktigt fokus som Finland kommer att lyfta fram är utbildning. Haavisto talade om att utbildning, inte bara på grundskolenivå utan även högre utbildning, är viktig för ett lands utveckling. Han betonade problematiken med att de rika i utvecklingsländerna flyttar till väst för att studera och att många stannar kvar efter studierna istället för att vara med och bygga sitt eget lands utveckling.

Pekka Haavisto (t.h.) inledde seminariet. Foto: Laila Saleh
Biståndsminister Pekka Haavisto (t.h.) inledde seminariet. Foto: Laila Saleh

– Utbildning är avgörande för hur utvecklingen går framåt i ett land, sade Haavisto.

IT och teknologi är ett annat område som Finland är bra på och kunde betona mer. Vi kunde ta fram en mall för hur man kunde använda sig av det mer i utvecklingsarbetet, sade Haavisto.

Olika infallsvinklar på temat
Under seminariet talade även några representanter från olika organisationer eller företag. Bland andra Jari Luukkonen från WWF Suomi som betonade vikten av öppenhet och transparens inom medborgarorganisationer. Han sade att utan öppenhet och trovärdighet skulle folk förmodligen inte vilja donera pengar till organisationer.

IATI hjälper organisationer att vara mer öppna
Mika Välitalo presenterade International Aid Transparency Initiative (IATI), som är ett initiativ för att göra information om utvecklingsarbete mer lättillgängligt och lättförståeligt. Välitalo fokuserade på varför IATI är intressant för finländska medborgarorganisationer. Han sade att IATI:s system för att samla in och presentera information och statistik hjälper organisationer att vara öppna med sitt arbete inför den lokala befolkningen och myndigheterna där man arbetar, samt inför givare och allmänheten i Finland. IATI publicerar inte samma statistik som t.ex. OECD-DAC, utan IATI tar informationen och statistiken ett steg vidare.

Riskhantering ur ett ekonomiskt perspektiv
Markus Leinonen
från KPMG talade om riskhantering och identifiering av risker från ett ekonomiskt perspektiv.
– För att kunna hantera riskerna måste man känna till dem, sade Leinonen.
Sedan kan man gå vidare till att analysera riskerna och diskutera vad man kan göra för att minska eller eliminera dem. Leinonen betonade att organisationer behöver ha en person som är ansvarig för riskhanteringen men att riskhanteringen ändå är ett arbete för hela arbetsgruppen. Ofta fokuserar man på externa risker men det är viktigt att inte glömma bort de interna riskerna. Inom utvecklingsprojekt är det vanligt att man ger tydliga instruktioner för rapportering men sedan följer man inte upp rapporteringen. Ett annat vanligt scenario är att utvecklingsarbete är en skild del av organisationen som lever sitt eget liv med egna regler. Leinonen sade också att det är viktigt att kontrollera partnerorganisationernas rutiner för ekonomihantering innan man börjar ge dem pengar.

 

De anställda på Utrikesministeriets medborgarorganisationsavdelning presenterar sig. Foto: Laila Saleh
De anställda på Utrikesministeriets medborgarorganisationsavdelning presenterar sig. Foto: Laila Saleh

Är vi så öppna som vi tror?
Timo Lappalainen och Auli Starck från Kepa talade om öppenhet inom medborgarorganisationer och fick alla åhörare att engagera sig i ämnet genom att ställa olika frågor kring hur man arbetar med öppenhet. Många organisationer som var på plats anser att deras organisation är öppen, men följdfrågorna fick en att tänka till en extra gång. Hur stor del av vår information kring våra biståndsprogram (planer, rapporter, bokföring etc) finns på organisationens hemsida? Skriver vi rapporter även på engelska så att partnerorganisationerna i utvecklingsländerna kan ta del av dem?

Korruptionsknappen lanseras i juni
Under dagen nämnde flera talare ”korruptionsknappen” som kommer att lanseras i juni. Jaakko Jakkila presenterade saken närmare och berättade att tjänsten finns till för att folk ska kunna anmäla om de misstänker eller känner till missbruk eller korruption av olika slag inom organisationer eller myndigheter. Man kommer att kunna göra anmälningar både anonymt och med namn direkt till Utrikesministeriet. Sidan kommer att finnas på finska, svenska och engelska till att börja med. Alla anmälningar kommer att tas på allvar. När Utrikesministeriet får in en anmälan kontrollerar de ärendet för att se om det finns grunder för vidare åtgärder.

Lämna ett svar