En människas identitetsbygge är som finskans partitiv, en pågående handling.  Förutom den givna biologiska genuppsättningen påverkas en människas identitet av allt från sociala och ekonomiska förutsättningar, fostran, utbildning till relationer, livsåskådning och övertygelser.  En människas religiösa identitetsbygge ingår i allt detta.

En strålande illustration av kristen identitetsutveckling är boken En liten skillnad – elva texter om kristet liv (Fontana 2013). I boken som borde vara kursbok för både teologer och socialpsykologer reflekterar elva personer om sin kristna tro och vilken betydelse den har för deras liv. Skribenternas familjebakgrund och uppväxt skiljer sig en hel del. Gemensamt för dem är att de kan betraktas som finlandssvenskar och därmed inte kunnat undgå den kristna kulturtradition som fortfarande präglar vårt samhälle. En annan sak som förenar författarna är deras personliga reflektioner om hur den kristna tron påverkat deras val och handlingar. För det gör den.

Jani

Lämna ett svar