I Tanzania blir funktionshindrade ofta åsidosatta eller undangömda från samhället. Projektet Kibreli vill ändra på detta och ordnar därför seminarium för synskadade så att de kan få praktisk kunskap och lära sig om sina rättigheter. Anna Kulaba Msekela är en av deltagarna som har fått uppleva en stor förändring i sitt liv tack vare det hon lärde sig på seminariet.

 

En grupp synskadade på seminarium.
En grupp synskadade på seminarium.


Projektet Kibreli – stödprogram för synskadade, som har sin verksamhet i Tanzania, ordnar regelbundet seminarier för synskadade. Senaste seminariet hölls i februari i Arusha. 30 synskadade personer, både unga och gamla från olika närliggande distrikt, deltog i seminariet.

Entreprenörskap populärt ämne
Under seminariet hann man behandla olika teman, såsom entreprenörskap, HIV/Aids, bashälsovård och teknologi. Arrangörerna uppger att entreprenörskap var det tema som flest personer var intresserade av. Genom att lära sig hur man kan starta upp en egen affärsverksamhet kan synskadade personer, som ofta blir åsidosatta i det tanzaniska samhället, ta tag i sin utsatta situation och få en egen inkomst.

Många deltog för första gången på ett av projektets seminarium och responsen var god. Flera önskade att ett till seminarium skulle ordnas för dem i år.

Anna Kulaba Msekela har deltagit i två seminarier som Kibreli arrangerat. Hon säger att hon fått självförtroende och respekt från samhället efter att hon tagit steget att söka jobb och blivit anställd.
Anna Kulaba Msekela har deltagit i två seminarier som Kibreli arrangerat. Hon säger att hon fått självförtroende och respekt från samhället efter att hon tagit steget att söka jobb och blivit anställd.

Anna deltog för andra gången
Anna Kulaba Msekela var en av deltagarna i seminariet. Hon är 46 år gammal och kommer från Arusha. Första gången hon deltog i ett seminarium var 2010.
– Jag blev uppmuntrad att söka jobb och idag är jag anställd av madrassfabriken i Arusha.

Anna säger att hon kom till seminariet igen för att lektionerna är så intressanta.
– De hjälper mig att bredda mitt tänkande. Seminarierna motiverar oss till att bli självständiga.

Anna vann samhällets respekt
Anna berättar att hon upplevt diskriminering på grund av hennes synskada.

– Det är vanligt överallt. Men vid seminariet behandlar ni oss väldigt bra, alla uppskattar ert sätt att bemöta oss. Det är efter att jag deltog i det första seminariet som jag började acceptera mig själv såsom jag är och fick självförtroende. Efter att jag fick jobb har samhället börjat respektera mig. Men samhället behöver fortfarande medvetandegöras så att människor med funktionshinder kan bli accepterade.

Anna hoppas att seminarierna ska fortsätta ordnas så att alla synskadade i Tanzania kan få delta i dem och så att andra ska få uppleva samma förändring som hon fick uppleva.

Text: Laila Saleh

 

Finlands svenska Pingstmission (FSPM) samarbetar med Free Pentecostal Church of Tanzania kring understödandet av projektet Kibreli – stöd för synskadade. Projektet får understöd av Utrikesministeriet via FS och FSPM.
Läs mer om projektet här.

Lämna ett svar