Den gåva som samlades in till Lamb Lamp skolan i Pakistan under Ekumeniska Ansvarsveckan ifjol har bidragit till renovering av skolbyggnaden och solpaneler. Skolan klarar sig nu ganska bra tack vare det stöd som kommer från Finland.

En ceremoni ordnades i samband med att Teemu Turunen, som installerade de nya solcellerna, besökte Lamb Lamp skolan.
En ceremoni ordnades i samband med att Teemu Turunen, som installerade de nya solcellerna, besökte Lamb Lamp skolan.

Den kristna Lamp Lamp skolan i Jhelum, Pakistan, mottog år 2012 Ekumeniska Ansvarsveckans gåva. Gåvan var 3343,10 euro. Skolan tackar alla medlemsorganisationerna i Frikyrklig Samverkan som var med och bidrog. Gåvan sändes genom Finlands Svenska Adventkyrka, som har understött skolan från år 2008, när den grundades. Skolan har nu två förskolegrupper och klasserna 1-5. Elevantalet är cirka 100 och personalen består av 7 personer.

Nya solpaneler har kunnat installeras tack vare bidrag från Finland.
Nya solpaneler har kunnat installeras tack vare bidrag från Finland.

År 2012 fyttade skolan till ett större privathus i närheten. År 2013 utfördes en grundlig renovering av den gamla skolbyggnaden.  Nu har skolan kunnat flytta tillbaka till den ursprungliga skolbyggnaden som ägs av en kristen kvinna, vilket betyder lägre hyra. Mindre kostnader gör det möjligt för skolan att fortsätta ta emot barn som inte kan betala sina skolavgifter själva. Den gamla platsen är också tryggare.

Just nu ser skolans framtid ljus ut. De ansvariga för skolan har räknat ut att de klarar sig ganska bra ekonomiskt med den privata hjälp skolan får från Finland och från Naveed Aamir, en pakistanier, som grundade skolan och som nu bor i Lovisa i Finland. Skolan har dock ännu inte kunnat  skaffa sig en egen tomt. Det skulle kosta minst 50.000 euro.
Skolan kan inte heller ta emot fler elever än den nu har.

Eleverna uppträder med ett program.
Eleverna uppträder med ett program på skolan.

Byggnadssaneringen fortsätter dock. I Pakistan har man ofta för lite electricitet. Det var inte så länge sedan som elektriciteten försvann helt och hållet från skolområdet. Någon hade stulit transformatorn från en närliggande elstolpe. Nu i början av år 2014 har man installerat solpaneler som Teemu Turunen från Finland  hjälpte till att installera. Pengarna för solpanelerna, ca. 5000 euro, kom också från Finland.

Text: Aune Greggas

Lämna ett svar