Världsböndagen firas den 7 mars då ekumeniska gudstjänster ordnas på olika orter. I år går de insamlade medlen via Finlands svenska Pingstmission till de tyfondrabbade på Filippinerna. 

Världsböndagen firas i år fredagen den 7 mars för 127:e gången i över 170 länder. I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 54:e gången. Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i Egypten och temat för gudstjänsten är ”Strömmar i öknen”. Ekumeniska gudstjänster ordnas på många orter där det väsentliga är bönen, förbönen och gemenskapen. I Helsingfors firas världsböndagen med en ekumenisk gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Albertsgatan 31 fredagen den 7 mars kl. 19:00. I år är det Finlands svenska Pingstmission som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska bönedagssamlingarna. Pengarna går till de katastrofdrabbade människorna på Filippinerna. Senaste års världsböndagskollekt tillföll Senegals lutherska kyrka för nytryck av sererebibeln. Kollekten inbringade 1.300 euro. Gud välsigne världsböndagen!

världsböndagenHelsingfors den 22 januari 2014. Hälsningar från den finlandssvenska kommittén för världsböndagen:

Ella Enberg (Missionskyrkan), Benita Simola (Metodistkyrkan), Britta Lassus (Ev.lutherska kyrkan), Rut Nordlund-Spiby (Finlands sv. Baptistsamfund), Deborah Miranda (Frälsningsarmén) och Barbro Holmberg (Pingströrelsen).

 

Information om insamlingsändamålet

Benabaye_5_Foto_Patrik_Hellström_2

I november 2014 drabbades Filippinerna av tyfonen Haiyan. Den lokala befolkningen drabbades hårt, många förlorade sina hus och ägodelar. Odlingar förstördes och därmed förlorade många sin inkomstmöjlighet och möjligheten att köpa mat. Skolor förstördes och barnen förlorade sitt skolmaterial.

Genom insamlade medel har Finlands svenska Pingstmission (FSPM) genom sin lokala samarbetsorganisation FHP Development Foundation, Inc. kunnat ge akut hjälp till ca 3000 hushåll genom matpaket och familjer har fått byggmaterial för att bygga upp sina hus. Hjälpen kanaliseras till 22 byar i kommunen Merida på ön Leyte, där behoven fortfarande är enorma. Uppbyggnaden efter tyfonen kommer att pågå länge, åtminstone under hela 2014.

Genom att ge en gåva till Filippinerna kan du hjälpa hemlösa familjer att reparera sitt hus eller bygga upp ett nytt. Genom hjälpen kan också skolor repareras och barnen kan få gå i skolan igen. Tillsammans kan vi hjälpa till där behoven är som störst.

www.fspm.fi

Lämna ett svar